No edit permissions for Slovenian

Predgovor

Gibanje za zavest Kṛṣṇe deluje pod okriljem Śrīla Rūpe Gosvāmīja. Večina gauḍīya-vaiṣṇav oziroma bengalskih vaiṣṇav je privržencev Śrī Caitanye Mahāprabhuja in Njegovih neposrednih učencev, šestih gosvāmījev iz Vṛndāvane. V tem duhu je Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura pel:

rūpa-raghunātha-pade ha-ibe ākuti
kabe hāma bujhaba se yugala-pīriti

»Ko si bom resnično želel razumeti knjige šestih gosvāmījev, bom lahko doumel duhovni ljubezenski odnos med Rādho in Kṛṣṇo.« Śrī Caitanya Mahāprabhu se je pojavil v tem svetu, da bi ljudem podaril blagoslov znanosti o Kṛṣṇi. Od vsega, kar počne Gospod Kṛṣṇa, so najbolj vzvišene Njegove ljubezenske zabave z gopījami. Śrī Caitanya Mahāprabhu je na ta svet prišel v razpoloženju Śrīmatī Rādhārāṇī, najboljše med vsemi gopījami. Da bi razumeli Njegovo poslanstvo in šli po Njegovih stopinjah, se moramo zelo resno držati poti, ki jo je začrtalo šest gosvāmījev: Śrī Rūpa, Sanātana, Bhaṭṭa Raghunātha, Śrī Jīva, Gopāla Bhaṭṭa in Dāsa Raghunātha.

Śrī Rūpa Gosvāmī, ki je bil vodja vseh gosvāmījev, je napisal Upadeśāmṛto (Nektar duhovnih napotkov), da bi nas usmerjal na duhovni poti. Śrī Caitanya Mahāprabhu nam je zapustil osem verzov z imenom Śikṣāṣṭaka, Rūpa Gosvāmī pa Upadeśāmṛto, da bi lahko postali čisti vaiṣṇave.

Naša prva dolžnost na duhovni poti je, da obvladujemo um in čute. Sicer ne moremo duhovno napredovati. V materialnem svetu smo vsi pod vplivom strasti in nevednosti. Po napotkih Rūpe Gosvāmīja se moramo dvigniti na raven vrline, sattva-guṇe. Tako se nam bo razodela nadaljnja pot našega duhovnega razvoja.

Od naše miselnosti je odvisno, koliko bomo napredovali v zavedanju Kṛṣṇe. Pripadnik gibanja za zavest Kṛṣṇe mora postati popoln gosvāmī. Vaiṣṇave so na splošno znani kot gosvāmīji, v Vṛndāvani pa je to tudi naziv za predstojnike templjev. Kdor bi rad postal popoln Kṛṣṇov bhakta, mora postati gosvāmī. Go pomeni čuti, svami pa gospodar. Tisti, ki ne obvlada uma in čutov, ne more biti gosvāmī. Da bi dosegli najvišji življenjski uspeh oziroma postali gosvāmīji in nato Gospodovi čisti bhakte, se moramo držati napotkov Śrīla Rūpe Gosvāmīja, ki se imenujejo Upadeśāmṛta. Śrīla Rūpa Gosvāmī je napisal tudi številne druge knjige, kot so Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Vidagdha-mādhava in Lalita-mādhava. Upadeśāmṛta pa vsebuje uvodne napotke za bhakte začetnike, ki bi se jih morali zelo dosledno držati. Tako bomo laže dosegli življenjski uspeh. Hare Kṛṣṇa.

A. C. Bhaktivedanta Swami

20. septembra 1975, na Viśvarūpa-mahotsavo

v templju Kṛṣṇa-Balarāme,

Ramaṇa-reti, Vṛndāvana, Indija

Next »