No edit permissions for Ukrainian

TEXT 21

птгактвена ту йадж джна
нн-бгвн птгаґ-відгн
ветті сарвешу бгӯтешу
тадж джна віддгі рджасам

птгактвена—через розподіл; ту—але; йат—котре; джнам— знання; нн-бгвн—різноманітні ситуації; птгак-відгн—різні; ветті—знає; сарвешу—у всіх; бгӯтешу—живих істотах; тат— те; джнам—знання; віддгі—знай; рджасам—з погляду пристрасті.

Знання, згідно з яким у кожному окремому тілі вбачають окремий тип живої істоти, — це знання в ґуі пристрасті.

Уявлення про те, що жива істота — це матеріальне тіло і що із зруйнуванням тіла знищується також і свідомість, є знанням в ґуі пристрасті. Згідно з таким знанням, відмінність одного тіла від іншого зумовлює розвиток в них різних форм свідомості, — іншими словами, поза тілом не існує окремої душі, яка б проявляла свідомість. Тіло само є душею, й не існує окремої душі, що стоїть за тілом. Згідно з таким знанням, свідомість — це тимчасове явище. Деякі вважають іще, що не існує індивідуальних душ — лише всюдисуща, сповнена знання душа, тіло ж — це лише прояв минущого невігластва. Або — буцім поза тілом не існує ніякої окремої індивідуальної душі, ні душі верховної. Всі подібні уявлення вважають за породження ґуи пристрасті.

« Previous Next »