No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 5

ш̣бхир бахудх гӣта
чхандобхир вивидхаи птхак
брахма сӯтра-падаиш чаива
хетумадбхир винишчитаи

ш̣ибхи – от мъдреците; бахудх – по много начини; гӣтам – описани; чхандобхи – с ведически химни; вивидхаи – различни; птхак – различно; брахма сӯтра – на Веднта; падаи – със сентенциите; ча – също; ева – несъмнено; хету-мадбхи – с причината и следствието; винишчитаи – сигурен.

Знанието за полето на дейностите и за познавача на дейностите е описано от много мъдреци в различни ведически произведения. То е представено главно във Веднта сӯтра, където са разкрити всички причинно-следствени зависимости.

Върховната Божествена Личност, Кш̣а, е най-висшият авторитет в тълкуването на това знание. Въпреки това обичайно е компетентните учени и авторитети да привеждат доказателства от предшестващите ги авторитети. Кш̣а обяснява спорния въпрос за различието и единството на душата и Свръхдушата, като се позовава на Веднта, която се приема за авторитетна книга. Най-напред Той казва: „Това е според различните мъдреци“. Що се отнася до мъдреците, освен него самия, велик мъдрец е и Вя̄садева (авторът на Веднта сӯтра). Във Веднта сӯтра се дава съвършено обяснение на двойствеността. Бащата на Вя̄садева, Паршара, също велик мъдрец, пише в книгите си по религия: ахам тва ча татхнйе… – „Ние – ти, аз и другите живи същества – всички сме трансцендентални, въпреки че се намираме в материални тела. Сега сме попаднали под влияние на трите гуи на материалната природа според индивидуалната ни карма. Затова някои имат по-висша позиция, а други – по-нисша. По-висшите и по-нисшите форми съществуват поради невежество и се проявяват в неограничен брой живи същества. Но Свръхдушата е непогрешима, не е замърсена от трите качества на природата и е трансцендентална“. Същото разграничение между душата, Свръхдушата и тялото се прави и в най-древните Веди, и по-специално в Каха Упаниш̣ад. Има много велики мъдреци, които са обяснявали това, и Паршара е приеман за най-авторитетен между тях.

Думата чхандобхи се отнася до различните ведически произведения. Например Таиттирӣя Упаниш̣ад, който е част от Яджур Веда, описва природата, живото същество и Върховния Бог.

Както вече беше обяснено, кш̣етра е полето на дейностите и съществуват два вида кш̣етра-гя: индивидуалното живо същество и върховното живо същество. В Таиттирӣя Упаниш̣ад (2.5.1) се казва: брахма пуччха пратиш̣х. Първоначално енергията на Върховния Бог се проявява като анна-мая, т.е. зависимостта на съществуванието ни от храната. Това е материалистическо осъзнаване на Върховния. След постигане на Абсолютната Истина под формата на храна човек може да я осъзнае като пра-мая – в признаците на живот или в различните форми на живот. А на равнището гя̄на-мая живото същество не само осъзнава различните проявления на живота, но започва да мисли, да чувства и да желае. След това идва Брахман реализация, наречена вигя̄на-мая; при нея живото същество престава да отъждествява себе си с ума и признаците на живот в тялото. Следващият и най-висш етап на самопознанието е нанда-мая – осъзнаване на изпълнената с блаженство природа на Брахман. И така, съществуват пет равнища на постигането на Брахман, които се наричат брахма-пуччхам. От тях първите три – анна-мая, пра-мая и гя̄на-мая – се отнасят към полето на дейностите на живите същества. Върховният Бог, наречен нанда-мая, е трансцендентален към всички тези полета на дейността. Веднта сӯтра също описва Върховния: нанда-майо 'бхя̄ст – Бог, Върховната Личност, по природа е изпълнен с радост. За да се наслаждава на трансценденталното си блаженство, Той проявява своята енергия като вигя̄на-мая, пра-мая, гя̄на-мая и анна-мая. В полето на дейностите живото същество се счита за наслаждаващо се, но нанда-мая е нещо различно от него. Това означава, че ако живото същество реши да се наслаждава, като се обедини с нанда-мая, то постига съвършенство. Такова е истинското положение на Бога, върховния познавач на полето, живото същество – подчинения познавач, и природата – полето на дейностите. Всички тези истини могат да бъдат открити във Веднта сӯтра, наричана още Брахма сӯтра.

Тук се споменава, че сентенциите на Брахма сӯтра са логически свързани на принципа на причината и следствието. Някои от сӯтрите, или афоризмите, са: на вияд ашруте (2.3.2), нтм шруте (2.3.18) и парт ту тач-чхруте (2.3.40). С първата сентенция се обозначава полето на дейностите, с втората – живото същество, а с третата – Върховният Бог, който е суммум бонум сред цялото многообразие от проявени същества.

« Previous Next »