No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 4

тат кш̣етра яч ча я̄дк ча
яд-викри яташ ча ят
са ча йо ят-прабхваш ча
тат самсена ме шу

тат – това; кш̣етрам – поле на дейностите; ят – какво; ча – също; я̄дк – такова, каквото е; ча – също; ят – има това, което; викри – промени; ята – от които; ча – също; ят – какво; са – той; ча – също; я – който; ят – има това, което; прабхва – влияние; ча – също; тат – това; самсена – в резюме; ме – от мен; шу – научи.

А сега те моля да чуеш моето кратко описание на полето на дейността, от какво се състои то, как се променя, откъде възниква, кой е неговият познавач и как той му въздейства.

Бог описва полето на дейностите и познавача на полето в органично присъщите им позиции. Трябва да знаем как е устроено това тяло, кои са елементите, от които е изградено, под чий контрол действа, как стават промените в него, откъде идват те, какво ги поражда, какви са причините, каква е крайната цел и каква е формата на индивидуалната душ̣а. Човек трябва да знае също разликата между индивидуалната жива душа и Свръхдушата, различните им влияния, възможности и т.н. Той просто трябва да разбере Бхагавад-гӣт непосредствено от описанията, дадени от Бога, и тогава всичко ще му стане ясно. Но не трябва да объркваме Върховната Божествена Личност във всяко тяло с индивидуалната душа, джӣвата. Това е като да сравняваме могъщия с безсилния.

« Previous Next »