No edit permissions for Bulgarian

Бхагавад-гӣт такава, каквато е

Описание на обстановката

Посвещение

Предговор към английското издание

Въведение

ПЪРВА ГЛАВА: Армиите на бойното поле Курукш̣етра

ВТОРА ГЛАВА: Обобщено съдържание на Бхагавад-гӣт

ТРЕТА ГЛАВА: Карма йога

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: Трансценденталното знание

ПЕТА ГЛАВА: Карма йога – дейност в Кш̣а съзнание

ШЕСТА ГЛАВА: Дхяна йога

СЕДМА ГЛАВА: Знание за Абсолюта

ОСМА ГЛАВА: Достигане на Върховния

ДЕВЕТА ГЛАВА: Най-поверителното знание

ДЕСЕТА ГЛАВА: Съвършенството на Абсолюта

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА: Вселенската форма

ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА: Предано служене

ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА: Природата, наслаждаващият се и съзнанието

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА: Трите гуи на материалната природа

ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА: Йога на Върховната Личност

ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА: Божествената и демоничната природа

СЕДЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА: Видовете вяра

ОСЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА: Съвършенството на отречението