No edit permissions for Čeština

Text 293

rāsārambha-vidhau nilīya vasatā kuñje mṛgākṣī-gaṇair
 dṛṣṭaṁ gopayituṁ svam uddhura-dhiyā yā suṣṭhu sandarśitā
ādhāyāḥ praṇayasya hanta mahimā yasya śriyā rakṣituṁ
 sā śakyā prabhaviṣṇunāpi hariṇā nāsīc catur-bāhutā

rāsa-ārambha-vidhau – na začátku tance rāsa; nilīya – ukryl se; vasatā – sedící; kuñje – v houštinĕ; mṛgā-akṣī-gaṇaiḥgopīmi, které mĕly oči připomínající oči laní; dṛṣṭam – vidĕný; gopayitum – ukrýt; svam – sebe; uddhura-dhiyā – prvotřídní inteligencí; – jež; suṣṭhu – dokonale; sandarśitā – projevená; rādhāyāḥ – Śrīmatī Rādhārāṇī; praṇayasya – lásky; hanta – pohleďte; mahimā – sláva; yasya – čeho; śriyā – bohatství; rakṣitum – ochránit to; – toho; śakyā – schopný; prabha-viṣṇunā – Kṛṣṇou; api – dokonce; hariṇā – Nejvyšší Osobností Božství; na – ne; āsīt – byla; catuḥ-bāhutā – čtyřruká podoba.

„Před tancem rāsa se Pán Kṛṣṇa jen tak pro zábavu schoval v houštinĕ. Když tam přišly gopī s očima připomínajícíma oči laní, svojí bystrou inteligencí projevil překrásnou čtyřrukou podobu, aby se skryl. Jakmile tam však přišla Śrīmatī Rādhārāṇī, Kṛṣṇa v Její přítomnosti nebyl schopen si své čtyři ruce udržet. Tak úžasná je sláva Její lásky.“

Toto je citát z Ujjvala-nīlamaṇi (Nāyikā-bheda 7) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

« Previous Next »