No edit permissions for Español

Text 293

rāsārambha-vidhau nilīya vasatā kuñje mṛgākṣī-gaṇair
 dṛṣṭaṁ gopayituṁ svam uddhura-dhiyā yā suṣṭhu sandarśitā
ādhāyāḥ praṇayasya hanta mahimā yasya śriyā rakṣituṁ
 sā śakyā prabhaviṣṇunāpi hariṇā nāsīc catur-bāhutā


rāsa-ārambha-vidhau—a propósito del comienzo de la danza rāsa; nilīya—habiendo escondido; vasatā—sentándose; kuñje—en una arboleda; mṛga-akṣī-gaṇaiḥ—por las gopīs, cuyos ojos eran parecidos a los de una gacela; dṛṣṭam—siendo visto; gopayitum—para esconder; svam—a Sí mismo; uddhura-dhiyā—con una inteligencia extraordinaria; yā—que; suṣṭhu—perfectamente; sandarśitā—exhibió; rādhāyāḥ—de Śrīmatī Rādhārāṇī; praṇayasya—del amor; hanta—fijaos; mahimā—la gloria; yasya—de la cual; śriyā—la opulencia; rakṣitum—para protegerla; sā—que; śakyā—capaz; prabhaviṣṇunā—por Kṛṣṇa; api—incluso; hariṇā—por la Suprema Personalidad de Dios; na—no; āsīt—fue; catuḥ-bāhutā—de cuatro brazos.


«Antes de la danza rāsa, Śrī Kṛṣṇa, para divertirse, Se escondió en una arboleda. Cuando llegaron las gopīs, con ojos parecidos a los de la gacela, Él, con Su aguda inteligencia, exhibió Su hermosa forma de cuatro brazos para esconderse. Pero cuando llegó al lugar Śrīmatī Rādhārāṇī, Kṛṣṇa, en Su presencia, no pudo mantener Sus cuatro brazos. Tal es la maravillosa gloria del amor de Rādhārāṇī.»


SIGNIFICADO: Este verso es una cita del Ujjvala-nilāmaṇi de Śrīla Rūpa Gosvāmī.

« Previous Next »