No edit permissions for Čeština

Text 153

gadādhara-paṇḍita, bhaṭṭācārya sārvabhauma
iṅhā sabāra āche bhikṣāra divasa-niyama

gadādhara-paṇḍita – Paṇḍita Gadādhara; bhaṭṭācārya sārvabhauma – Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; iṅhā sabāra – tĕchto všech; āche – je; bhikṣāra – pro přijímání pozvání; divasa-niyama – pevné datum každý mĕsíc.

Gadādhara Paṇḍita a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya mĕli každý mĕsíc pevnĕ určené dny, ve které Śrī Caitanya Mahāprabhu přijímal jejich pozvání.

« Previous Next »