No edit permissions for Čeština

Text 110

antare mumukṣu teṅho, vidyā-garvavān
sarva-citta-jñātā prabhu — sarvajña bhagavān

antare – v srdci; mumukṣu – toužící po osvobození; teṅho – on; vidyā-garvavān – velmi pyšný na svoji učenost; sarva-citta-jñātā – ten, který zná srdce každého; prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; sarva-jña bhagavān – vševĕdoucí Nejvyšší Osobnost Božství.

Rāmadāsa Viśvāsa byl v srdci impersonalista, který toužil po splynutí s Pánem, a byl velmi pyšný na svoji učenost. Śrī Caitanya Mahāprabhu je vševĕdoucí Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který zná srdce každého, a tak o tom všem vĕdĕl.

« Previous Next »