No edit permissions for Čeština

Text 112

aṣṭa-māsa rahi’ prabhu bhaṭṭe vidāya dilā
‘vivāha nā kariha’ bali’ niṣedha karilā

aṣṭa-māsa – osm mĕsíců; rahi' – poté, co zůstal; prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhaṭṭe – s Raghunāthem Bhaṭṭou; vidāya dilā – rozloučil se; vivāha nā kariha – nežeň se; bali' – říkající; niṣedha karilā – zakázal.

Po osmi mĕsících se Śrī Caitanya Mahāprabhu s Raghunāthem Bhaṭṭou rozloučil a přitom mu rezolutnĕ zakázal se oženit. „Nežeň se,“ řekl Pán.

Raghunātha Bhaṭṭa se stal velmi pokročilým oddaným jako dosud svobodný. Śrī Caitanya Mahāprabhu to vidĕl, a proto mu doporučil, aby s hmotným uspokojováním smyslů ani nezačínal. Manželství je ústupek pro lidi, kteří nedokáží ovládat své smysly. Raghunātha však byl pokročilý oddaný Kṛṣṇy a po uspokojování smyslů přirozenĕ vůbec netoužil. Proto mu Śrī Caitanya Mahāprabhu doporučil, aby nevstupoval do manželského svazku. Obvykle platí, že ženatý človĕk nemůže dĕlat v duchovním životĕ příliš velký pokrok. Je připoutaný ke své rodinĕ a má sklon k vyhledávání smyslového požitku. Jeho duchovní pokrok je tedy velmi pomalý nebo témĕř žádný.

« Previous Next »