No edit permissions for Čeština

Text 252-253

mahā-bhāgavata tumi, — tomāra darśane
tomāra kṛṣṇa-nāma-kīrtana-śravaṇe

citta śuddha haila, cāhe kṛṣṇa-nāma laite
kṛṣṇa-nāma upadeśi’ kṛpā kara mote

mahā-bhāgavata – nejpřednĕjší oddaný; tumi – ty; tomāra darśane – spatřením tĕ; tomāra – tvého; kṛṣṇa-nāma – svatého jména Kṛṣṇy; kīrtana – zpívání; śravaṇe – posloucháním; citta – vĕdomí; śuddha haila – očistilo se; cāhe – chce; kṛṣṇa-nāma laite – zpívat svaté jméno Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇa-nāma upadeśi' – pouč o zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; kṛpā kara – prokaž milost; mote – mnĕ.

„Můj drahý pane, jsi nejpřednĕjší oddaný. Pouhý pohled na tebe a poslech tvého zpívání svatého jména Kṛṣṇy očistily mé vĕdomí. Nyní chci zpívat svaté jméno Pána. Buď ke mnĕ prosím milostivý a pouč mĕ o extázi zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.“

« Previous Next »