No edit permissions for Čeština

Text 177

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

vidyā – poznáním; vinaya – laskavostí; sampanne – obdaření; brāhmaṇe – vůči brāhmaṇovi; gavi – vůči krávĕ; hastini – vůči slonu; śuni – vůči psu; ca – a; eva – také; śva-pāke – vůči pojídači psů; ca – také; paṇḍitāḥ – ti, kdo jsou opravdu vzdĕlaní v duchovním poznání; sama-darśinaḥ – vyrovnaní.

„  ,Díky pravému poznání vidí pokorní mudrci stejnĕ učeného a mírného brāhmaṇu, krávu, slona, psa i pojídače psů.̀  “

Toto je citát z Bhagavad-gīty (5.18).

« Previous Next »