No edit permissions for Dansk

TEXT 25

dhyānenātmani paśyanti
kecid ātmānam ātmanā
anye sāṅkhyena yogena
karma-yogena cāpare

dhyānena — gennem meditation; ātmani — inden i selvet; paśyanti — ser; kecit — nogle; ātmānam — Oversjælen; ātmanā — med sindet; anye — andre; sāṅkhyena — af filosofisk diskussion; yogena — gennem yoga-systemet; karma-yogena — gennem aktiviteter uden frugtstræbende ønsker; ca — og; apare — andre.

Nogle erkender Oversjælen inde i sig selv via meditation, andre igennem udvikling af viden, og atter andre erkender Ham ved at arbejde uden frugtstræbende ønsker.

FORKLARING: Herren fortæller her Arjuna, at de betingede sjæle kan inddeles i to kategorier for så vidt menneskets søgen efter selverkendelse angår. De, der er ateister, agnostikere og skeptikere, mangler helt evnen til at forstå åndelig viden. Men der er andre, der har tillid til deres forståelse af åndeligt liv, og de kaldes selvransagende hengivne, filosoffer og arbejdere, der har forsaget alle frugtstræbende resultater. De, der bestandigt forsøger at etablere monismedoktrinen, regnes også med blandt ateisterne og agnostikerne. Med andre ord er det kun Guddommens Højeste Personligheds hengivne, der er bedst situerede i åndelig forståelse, for de forstår, at bag denne materielle natur findes den åndelige verden og Guddommens Højeste Personlighed, der er ekspanderet som Paramātmā, Oversjælen inde i hjertet på alle, den altgennemtrængende Guddom. Der findes naturligvis også dem, der forsøger at forstå den Højeste Absolutte Sandhed ved at udvikle viden, og de kan regnes med til klassen af de troende. Sāṅkhya-filosofferne analyserer denne materielle verden i 24 elementer, og de regner den individuelle sjæl for at være det 25. element. Når de bliver i stand til at forstå, at den individuelle sjæls natur er at være transcendental til de materielle elementer, kan de også forstå, at over den individuelle sjæl findes Guddommens Højeste Personlighed. Han er det 26. element. Således kommer de også gradvist til niveauet af hengiven tjeneste i Kṛṣṇa-bevidsthed. De, der arbejder uden frugtstræbende resultater, har også den rigtige indstilling. De får således mulighed for at avancere til stadiet af hengiven tjeneste i Kṛṣṇa-bevidsthed. Det erklæres her, at der findes mennesker, der er rene af bevidsthed, og som forsøger at finde frem til Oversjælen gennem meditation, og når de opdager Oversjælen inden i sig selv, bliver de transcendentalt situeret. Der findes på samme måde andre, der forsøger at forstå den Højeste Sjæl ved at udvikle viden, og der er dem, der følger haṭha-yoga-systemet og forsøger at tilfredsstille Guddommens Højeste Personlighed med barnlige aktiviteter.

« Previous Next »