No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 25

дхя̄нентмани пашянти
кечид тмнам тман
анйе скхйена йогена
карма-йогена чпаре

дхя̄нена – чрез медитация; тмани – вътре в себето; пашянти – виждат; кечит – някои; тмнам – Свръхдушата; тман – с ума; анйе – други; скхйена – с философско обсъждане; йогена – с йога системата; карма-йогена – чрез дейности без плодоносно желание; ча – също; апаре – други.

Някои виждат Свръхдушата вътре в себе си чрез медитация, други – с придобиване на знание, а трети – като действат без привързаност към плодовете на труда си.

Бог казва на Арджуна, че обусловените души могат да бъдат разделени на две категории в зависимост от подхода им към себепознанието. Атеистите, агностиците и скептиците са лишени от ясно духовно разбиране. Но има хора, верни на разбирането си за духовния живот – това са потопените в медитация предани, философите и тези, които се отказват от плодовете на труда си. Убедените последователи на монизма също са причислявани към атеистите и агностиците. С други думи, най-добре установени в духовното разбиране са преданите на Бога, защото те разбират, че отвъд материалната природа са духовният свят и Върховният, който се е разширил като Парамтм, Свръхдушата във всекиго – Всепроникващият Бог. Разбира се, има и личности, които се опитват да разберат Върховната Абсолютна Истина чрез аналитично знание; те могат да бъдат причислени към групата на вярващите. Скхя философите изучават този материален свят, като го разделят на двайсет и четири елемента и считат индивидуалната душа за двайсет и петия. Ако са в състояние да осъзнаят природата на индивидуалната душа като трансцендентална спрямо материалните елементи, те ще разберат, че над индивидуалната душа стои Върховната Божествена Личност. Това е двайсет и шестият елемент. По такъв начин постепенно ще достигнат нивото на предано служене в Кш̣а съзнание. Всички, които работят, като се отказват от плодовете на труда си, също са съвършени в начина си на мислене. И те имат възможност да се издигнат до предано служене в Кш̣а съзнание. Тук се посочва, че има хора с чисто съзнание, които се опитват да открият Свръхдушата чрез медитация. Когато я открият вътре в себе си, те стават трансцендентално установени. Някои искат да разберат Върховната Душа чрез придобиване на знание; а има и други, които следват системата на хаха йога в опит да удовлетворят Върховната Божествена Личност с детински занимания.

« Previous Next »