No edit permissions for Polish

TEKST 25

dhyānenātmani paśyanti
kecid ātmānam ātmanā
anye sāṅkhyena yogena
karma-yogena cāpare

dhyānena – przez medytację; ātmani – w duszy; paśyanti – widzą; kecit – jedni; ātmānam – Dusza Najwyższa; ātmanā – przez umysł; anye – inni; sāṅkhyena – przez dyskusje filozoficzne; yogena – przez system yogi; karma-yogena – przez czyn wolny od pragnienia zysku; ca – również; apare – inni.


Niektórzy postrzegają w sobie Duszę Najwyższą przez medytację, inni przez kultywację wiedzy. A jeszcze inni poprzez czyn wolny od pragnienia zysku.


ZNACZENIE:
 
Pan informuje Arjunę, że dusze indywidualne mogą zostać podzielone na dwie klasy, jeśli weźmiemy pod uwagę dążenie do samorealizacji. Ateiści, agnostycy i sceptycy nie posiadają zdolności rozumienia duchowego. Ale są inni, którzy są pełni wiary w swoim poznawaniu życia duchowego. Są to introspektywni bhaktowie, filozofowie i osoby, które wyrzekły się owoców swojego czynu. Ci, którzy usiłują ustanowić doktrynę monizmu, również zaliczani są do ateistów i agnostyków. Innymi słowy, tylko wielbiciele Najwyższej Osoby Boga zajmują najlepszą pozycję, jeśli chodzi o poznanie duchowe, ponieważ rozumieją, iż poza tą manifestacją materialną istnieje świat duchowy i Najwyższa Osoba Boga, który przenika wszystko jako Paramātmā, Dusza Najwyższa znajdująca się w każdej żywej istocie, wszechprzenikający Bóg. Oczywiście są też tacy, którzy próbują poznać Najwyższą Absolutną Prawdę przez kultywację wiedzy, i mogą oni zostać zaliczeni do klasy wiernych. Filozofowie Sāṅkhya analizują ten świat poprzez jego dwadzieścia cztery elementy, a duszę indywidualną uważają za jego dwudziesty piąty składnik. Kiedy zaczynają rozumieć, że natura duszy indywidualnej jest transcendentalna w stosunku do elementów materialnych, są również w stanie zrozumieć, że ponad indywidualną duszą znajduje się Najwyższa Osoba Boga. Jest On dwudziestym szóstym elementem. W ten sposób stopniowo również dochodzą oni do poziomu służby oddania w świadomości Kṛṣṇy. Ci, którzy wyrzekają się owoców swojej pracy, również są doskonali w swojej postawie i mają szansę awansu do platformy służby oddania w świadomości Kṛṣṇy. Werset ten mówi również o ludziach, którzy są czyści w swojej świadomości, i którzy próbują odkryć Duszę Najwyższą poprzez medytację, i kiedy odnoszą sukces, również osiągają pozycję transcendentalną. Są też i tacy, którzy próbują zrozumieć Duszę Najwyższą przez rozwijanie wiedzy, oraz inni, którzy kultywują system haṭha-yogi i próbują zadowolić Najwyższą Osobę Boga dziecinnymi igraszkami.

« Previous Next »