No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 20

prakṛtiṁ puruṣaṁ caiva
viddhy anādī ubhāv api
vikārāṁś ca guṇāṁś caiva
viddhi prakṛti-sambhavān

prakṛtim — materiaalset loodust; puruṣam — elusolendeid; ca — samuti; eva — kindlasti; viddhi — sa pead teadma; anādī — alguseta; ubhau — mõlemad; api — samuti; vikārān — muundumisi; ca — samuti; guṇān — looduse kolme guṇat; ca — samuti; eva — kindlasti; viddhi — tea; prakṛti — materiaalne loodus; sambhavān — sündinud.

Tuleb mõista, et materiaalne loodus ja elusolendid on algusetud. Nende muundumised ja mateeria erinevad avaldumisvormid on sündinud materiaalsest loodusest.

Selles peatükis antud teadmiste abil võib inimene mõista keha (tegevusvälja) ning keha tundjaid (individuaalset hinge ja Ülihinge). Tegevusväli on materiaalsest loodusest moodustunud keha ning individuaalne hing, kes on kehastunud sellesse tegevusvälja ning kes naudib keha tegevusi, on puruṣa ehk elusolend. Tema on üks tegevusvälja tundja, teine on Ülihing. Loomulikult tuleb mõista, et nii Ülihing kui ka individuaalne hing on Jumala Kõrgeima Isiksuse erinevad avaldumisvormid. Elusolend kuulub Tema energia hulka, Ülihing on aga Tema isiklik ekspansioon.

Nii materiaalne loodus kui ka elusolend on igavesed. See tähendab seda, et nad eksisteerisid juba enne loome algust. Materiaalne avaldumine on sündinud Kõigekõrgema Jumala energiast, ning samamoodi ka elusolendid, kuid elusolendid on sündinud Tema kõrgemast energiast. Nii elusolendid kui ka materiaalne loodus eksisteerisid juba enne, kui avaldus see kosmos. Materiaalne loodus eksisteeris Jumala Kõrgeimas Isiksuses, Mahā- Viṣṇus, ning kui selleks tekkis vajadus, avaldus see mahat-tattva vahendusel. Elusolendid viibivad samuti Viṣṇus ning kuna nad on sattunud tingimustest sõltuvusse ega soovi teenida Kõigekõrgemat Jumalat, ei pääse nad seetõttu vaimsesse taevasse. Kuid koos materiaalse looduse avaldumisega saavad need elusolendid võimaluse tegutseda materiaalses maailmas ning valmistada end ette vaimsesse taevasse pöördumiseks. Selline on selle materiaalse loome saladus. Algselt on elusolend Kõigekõrgema Jumala lahutamatu osake, kuid oma mässumeelse loomuse tõttu satub ta sõltuvusse selle materiaalse looduse tingimustest. Ei oma tähtsust, kuidas need elusolendid ehk Kõigekõrgema Jumala kõrgema energia osakesed on sattunud kokkupuutesse materiaalse loodusega, ehkki Jumala Kõrgeimale Isiksusele on teada, millal ja miks see juhtus. Pühakirjades ütleb Jumal, et need, keda köidab see materiaalne loodus, teevad läbi raske olelusvõitluse. Mõne eelnenud värsi põhjal võime me täie kindlusega järeldada, et kõik looduse kolme guṇa poolt põhjustatud muundumised ja mõjud on samuti sündinud materiaalsest loodusest. Kõik elusolendite muutumised ja mitmekesisus johtuvad üksnes keha olemasolust. Vaimse olemuse poolest on kõik elusolendid ühesugused.

« Previous Next »