No edit permissions for Eesti keel / Estonian

Bhagavad-gītā nii nagu see on

Eelnevaks teadmiseks

Dedication

Eessõna

Sissejuhatus

ESIMENE PEATÜKK: Armeede vaatlemine Kurukṣetra lahinguväljal

TEINE PEATÜKK: Gītā sisu kokkuvõte

KOLMAS PEATÜKK: Karma-jooga

NELJAS PEATÜKK: Transtsendentaalsed teadmised

VIIES PEATÜKK: Karma-jooga — tegevus Kṛṣṇa teadvuses

KUUES PEATÜKK: Dhyāna-jooga

SEITSMES PEATÜKK: Teadmised Absoluudist

KAHEKSAS PEATÜKK: Kõrgeimani jõudmine

ÜHEKSAS PEATÜKK: Kõige väärtuslikumad teadmised

KÜMNES PEATÜKK: Absoluudi külluslikkus

HETEISTKÜMNES PEATÜKK: Kõiksuse kuju

KAHETEISTKÜMNES PEATÜKK: Pühendunud teenimine

KOLMETEISTKÜMNES PEATÜKK: Loodus, nautija ja teadvus

NELJATEISTKÜMNES PEATÜKK: Materiaalse looduse kolm guṇat

VIIETEISTKÜMNES PEATÜKK: Kõrgeima Isiku jooga

KUUETEISTKÜMNES PEATÜKK: Jumalikud ja deemonlikud omadused

SEITSMETEISTKÜMNES PEATÜKK: Usu jaotused

KAHEKSATEISTKÜMNES PEATÜKK: Järeldus — loobumuse täiuslikkus

A Note About the Second Edition