No edit permissions for Slovenian

VERZ 22

puruṣaḥ prakṛti-stho hi
bhuṅkte prakṛti-jān guṇān
kāraṇaṁ guṇa-saṅgo ’sya
sad-asad-yoni-janmasu


puruṣaḥ – živo bitje; prakṛti-sthaḥ – ki je v materialni energiji; hi – vsekakor; bhuṅkte – uživa; prakṛti-jān – porojene iz materialne narave; guṇān – guṇe narave; kāraṇam – vzrok; guṇa-saṅgaḥ – stik z guṇami narave; asya – živega bitja; sat-asat – v dobrem in slabem; yoni – življenjskih vrst; janmasu – v rojstvih.


Tako živo bitje v materialnem svetu stopa po poti življenja in uživa tri guṇe materialne narave. Vzrok za to je njegov stik z materialno naravo. V različnih življenjskih vrstah se tako srečuje z dobrim in zlim.


Ta verz je zelo pomemben za vsakogar, ki bi rad razumel, kako se živo bitje seli iz telesa v telo. V drugem poglavju je pojasnjeno, da živa bitja menjajo telesa, kakor bi menjala oblačila. Vzrok za to je njihova navezanost na življenje v materialnem svetu. Dokler so očarana od iluzornega sveta, so se primorana seliti iz enega telesa v drugo. V takem neugodnem položaju se znajdejo zaradi želje po gospodovanju materialni naravi. Pod vplivom materialnih želja se živo bitje rodi zdaj kot polbog, zdaj kot človek, spet drugič kot zver, ptica, črv, riba, sveti modrec, hrošč in tako dalje. Temu ni konca. V vsakem telesu si domišlja, da je gospodar okoliščin, v katere je postavljeno, v resnici pa je podrejeno materialni naravi.


Ta verz opisuje, kako se živo bitje znajde v različnih materialnih telesih. Vzrok za to je njegov stik z različnimi guṇami materialne narave. Vsakdo bi se moral zato dvigniti nadnje in doseči transcendentalno raven. Temu pravimo zavest Kṛṣṇe. Dokler ne postanemo zavestni Kṛṣṇe, se bomo zaradi materialne zavesti prisiljeni seliti iz telesa v telo, saj smo že od vekomaj polni materialnih želja. Svojo zavest pa bi morali spremeniti. To lahko storimo samo, če prisluhnemo avtoritetam v duhovnem znanju. Najboljši primer tega je Arjuna, ki posluša Kṛṣṇovo razlago znanosti o Bogu. Če živo bitje prisluhne duhovnemu učitelju, se znebi dolgotrajne želje po gospodovanju materialni naravi in sorazmerno z zmanjšanjem te želje postopoma začne uživati duhovno srečo. Ena od vedskih manter pravi: več znanja ko si živo bitje pridobi od Vsevišnje Božanske Osebnosti, bolj okuša večno, blaženo življenje.

« Previous Next »