No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 22

пуруш̣а практи-стхо хи
бхукте практи-джн гун
краа гуа-саго 'ся
сад-асад-йони-джанмасу

пуруш̣а – живото същество; практи-стха – като се намира в материалната енергия; хи – със сигурност; бхукте – се наслаждава; практи-джн – създадена от материалната природа; гунгуи на природата; краам – причината; гуа-сага – връзката с гуите на природата; ася – на живото същество; сат-асат – в добро и зло; йони – форми на живот; джанмасу – в раждания.

Живото същество, попаднало в материалната природа, следва различни начини на живот и се наслаждава на трите материални гуи. Това се дължи на контакта му с тази природа. Така то се среща с доброто и злото в различните жизнени форми.

Този стих е много важен, за да разберем как живото същество се преселва от едно тяло в друго. Във втора глава беше обяснено, че живото същество преминава от тяло в тяло, както човек сменя дрехата си. Тази „смяна на дрехите“ се дължи на привързаността му към материалното съществуване. Докато продължава да е запленено от този илюзорен свят, то ще бъде принудено да преминава от тяло в тяло. Поради желанието си да господства над природата, то се поставя в такива неблагоприятни обстоятелства. Под въздействието на материални желания живото същество се ражда понякога като полубог, понякога като човек, понякога като животно или птица, като червей или риба, като светец, като насекомо. Тези раждания идват едно след друго. Във всички случаи живото същество си мисли, че е господар на обстоятелствата, но всъщност е под влияние на материалната природа.

Тук се обяснява по какъв начин живото същество попада в различни материални тела. Това става в резултат на свързването му с различни гуи на природата. Ето защо човек трябва да се издигне над трите материални гуи и да се установи на трансцендентална позиция. Това се нарича Кш̣а съзнание. Ако не се установи в Кш̣а съзнание, материалното му съзнание го заставя да преминава от едно тяло в друго, защото има материални желания от незапомнени времена. Но това трябва да се промени. Промяната може да се осъществи единствено със слушане от авторитетни източници. Най-добрият пример е пред нас: Арджуна слуша науката за Бога от Кш̣а. Ако живото същество се отдаде на този процес на слушане, то ще изгуби дълго подхранваното си желание да господства над материалната природа и постепенно, в съответствие със спада на отдавнашното му желание за господство, ще започне да се наслаждава на духовно щастие. В една ведическа мантра се казва, че колкото повече разширява знанието си в общуване с Върховната Божествена Личност, толкова повече човек се наслаждава на вкуса на вечния, изпълнен с блаженство живот.

« Previous Next »