No edit permissions for Slovenian

Bhagavad-gītā, kakršna je

Zgodovinsko ozadje Bhagavad-gīte

Posvetitev

Predgovor

Uvod

PRVO POGLAVJE: Opis vojska na Kurukṣetri

DRUGO POGLAVJE: Povzetek Gīte

TRETJE POGLAVJE: Karma-yoga

ČETRTO POGLAVJE: Transcendentalno znanje

PETO POGLAVJE: Karma-yoga – delovanje za Kṛṣṇo

ŠESTO POGLAVJE: Dhyāna-yoga

SEDMO POGLAVJE: Znanje o Absolutu

OSMO POGLAVJE: Kako doseči Vsevišnjega

DEVETO POGLAVJE: Najzaupnejše znanje

DESETO POGLAVJE: Veličastje Absoluta

ENAJSTO POGLAVJE: Kozmično telo

DVANAJSTO POGLAVJE: Vdano služenje

TRINAJSTO POGLAVJE: Narava, uživalec in zavest

ŠTIRINAJSTO POGLAVJE: Tri guṇe materialne narave

PETNAJSTO POGLAVJE: Puruṣottama-yoga

ŠESTNAJSTO POGLAVJE: Božanska in demonska narava

SEDEMNAJSTO POGLAVJE: Vrste vere

OSEMNAJSTO POGLAVJE: Zaključek – popolnost kot sad odpovedovanja

A Note About the Second Edition