No edit permissions for Slovenian

Śrī Īśopaniṣad

The knowledge that brings one nearer to the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa

Uvod

Priklic božanske navzočnosti: Gospod, Božanska Osebnost, je popoln in celovit, zato je tudi vse, kar izhaja iz Njega, na primer pojavni svet, popolnoma opremljeno kot popolna celota in je po svoji naravi popolno. Ker je Gospod Popolna Celota, ostaja v popolnem ravnovesju, čeprav iz Njega izhaja brezmejno število popolnih enot.

Prva mantra: Vse živo in neživo v vesolju je v Gospodovi lasti in pod Njegovim nadzorom. Zato bi si smeli vzeti le tisto, kar potrebujemo in nam je odmerjeno, drugih stvari pa ne, saj moramo dobro vedeti, komu pripadajo.

Druga mantra: Kdor ves čas tako deluje, si lahko želi živeti več sto let, saj se ne zaplete v zakon karme. Človek pravzaprav nima druge možnosti.

Tretja mantra: Ubijalec duše, pa naj bo kdor koli, mora na planete, polne teme in nevednosti, ki slovijo kot svetovi brezbožnežev.

Četrta mantra: Čeprav se Gospod, Božanska Osebnost, ne premakne iz Svojega prebivališča, je hitrejši od misli in vsakogar prehiti. Mogočni polbogovi se Mu ne morejo približati. Čeprav je na enem mestu, nadzira tiste, ki nas oskrbujejo z zrakom in dežjem. Odličnejši je od vsakogar.

Peta mantra: Vsevišnji Gospod hodi in ne hodi. Je zelo daleč, pa tudi zelo blizu. Je znotraj vsega, pa vendar zunaj vsega.

Šesta mantra: Kdor dosledno vse vidi v povezavi z Vsevišnjim Gospodom in se zaveda, da so vsa živa bitja Njegovi delci ter da je Vsevišnji Gospod v vsem, ta ničesar in nikogar ne sovraži.

Sedma mantra: Kdor vsa živa bitja vedno vidi kot duhovne iskre, po lastnostih enake Gospodu, si pridobi resnično znanje. Kaj bi ga potem lahko zaslepilo ali mu povzročilo skrbi?

Osma mantra: Tak človek gotovo resnično pozna najmogočnejšega Vsevišnjega Gospoda, neutelešenega, vsevednega, neoporečnega, brezžilnega, čistega, neomadeževanega in samozadostnega modreca, ki od vekomaj izpolnjuje vsakogaršnje želje.

Deveta mantra: Tisti, ki s svojim delovanjem gojijo nevednost, zabredejo v najglobljo zaslepljenost, še hujši pa so tisti, ki negujejo navidezno znanje.

Deseta mantra: Modri so nam pojasnili, da nekaj dosežemo z razvijanjem znanja, drugo pa z negovanjem nevednosti.

Enajsta mantra: Le kdor vzporedno spoznava poti nevednosti in duhovnega znanja, se lahko dvigne nad vpliv ponavljajočih se rojstev in smrti ter uživa poln blagoslov neumrljivosti.

Dvanajsta mantra: Tisti, ki častijo polbogove, vstopijo v najtemnejše predele nevednosti, še globlje pa zabredejo častilci brezosebnega Absoluta.

Trinajsta mantra: Razsodni verodostojni duhovni učitelji so nam jasno razložili, da nekaj dosežemo s čaščenjem vrhovnega vzroka vseh vzrokov, drugo pa s čaščenjem nečesa, kar ni vrhovno.

Štirinajsta mantra: Človek bi moral resnično poznati Vsevišnjega Gospoda, Śrī Kṛṣṇo, Njegovo transcendentalno ime, podobo, lastnosti in zabave pa tudi začasno materialno stvarstvo z minljivimi polbogovi, ljudmi in živalmi. Takrat se lahko dvigne nad smrt in bežen pojavni svet ter v večnem Božjem kraljestvu uživa v neskončnem življenju, polnem blaženosti in vednosti.

Petnajsta mantra: O moj Gospod, vzdrževalec vseh živih bitij, slepeč sijaj zakriva Tvoje pravo obličje. Prosim, odstri to zakrivalo in se pokaži Svojemu čistemu bhakti.

Šestnajsta mantra: O moj Gospod, o prvobitni modrec, vzdrževalec vesolja, o predpisano načelo, cilj čistih bhakt, dobrotnik praočetov človeštva, prosim, odstrani sij Svojih božanskih žarkov, da lahko uzrem Tvojo upodobljeno blaženost. Ti si večna Vsevišnja Božanska Osebnost, si kot sonce, kot sem tudi jaz.

Sedemnajsta mantra: Naj minljivo telo zgori v pepel in naj se dih življenja razblini v zrak! Zdaj, o moj Gospod, se, prosim, spomni vseh mojih žrtvovanj, in ker si vrhovni uživalec, se, prosim, spomni vsega, kar sem storil Zate.

Osemnajsta mantra: O moj Gospod, silen kot ogenj, o vsemogočni, zdaj se Ti priklanjam in padam pred Tvoja stopala. O moj Gospod, prosim, vodi me k Sebi po pravi poti, in ker veš vse, kar sem kdaj storil, me, prosim, odreši posledic vseh preteklih grehov, da bom lahko neovirano napredoval.