No edit permissions for Bulgarian

Шрӣ Ӣшопанишад

Знанието, което доближава човек до Ка, Върховната Божествена Личност

Въведение

Обръщение: Върховният Бог е цялостен и съвършен. И понеже е напълно съвършен, всичко, произлизащо от него например този осезаем свят, притежава това, което е присъщо на пълното цяло. Всичко, създадено от пълното цяло, също е цялостно само по себе си. Тъй като е пълното цяло, макар от него да произлизат много завършени единици, Той остава съвършената хармония.

Мантра първа: Всичко одушевено и неодушевено, намиращо се във Вселената, е собственост на Бога и е под неговия контрол. Затова човек трябва да приема само необходимите неща, отредени му като негов дял, и нищо друго, знаейки добре на кого принадлежи всичко.

Мантра втора: Ако действа винаги по този начин, човек може да желае стотици години живот, защото такава работа няма да го подчини на закона на карма. За него няма друга възможност освен този път.

Мантра трета: Убиецът на душата, който и да е той, трябва да отиде на планетите, известни като светове на безверието, потънали в мрак и невежество.

Мантра четвърта: Бог, Върховната Личност, се намира в обителта си, но е по-бърз от ума и може да изпревари всички. Могъщите полубогове не могат да го достигнат. Макар да се намира на едно място, Той управлява полубоговете на вятъра и дъжда. Той е над всички с величието си.

Мантра пета: Върховният Бог се движи и не се движи. Той е много далеч, но и много близо. Той е във всичко и същевременно извън всичко.

Мантра шеста: Този, който вижда всичко свързано с Върховния Бог, а живите същества – като негови неотделими частици и открива Върховния във всичко, той никога не изпитва омраза към никого и към нищо.

Мантра седма: Този, който вижда всички живи същества като духовни искри, еднакви по качество с Бога, притежава истинско знание за нещата. Нима може да има илюзия или безпокойство за него?

Мантра осма: Такава личност трябва действително да познава най-великия от всички – Бог, Върховната Личност, невъплътения, всезнаещия, безукорния; Той е без вени, чист и неосквернен; себеудовлетвореният философ, който от незапомнени времена изпълнява желанията на всекиго.

Мантра девета: Тези, които упорстват в безпросветните си действия, ще пропаднат до най-мрачните области на невежеството. Но още по-лошо е положението на онези, които са се отдали на така нареченото знание.

Мантра десета: Мъдреците са обяснили, че от процеса на знание следва един резултат, а от процеса на невежество съвсем друг.

Мантра единадесета: Само този, който изучи пътя на невежеството редом с пътя на знанието, може да преодолее повтарящите се раждане и смърт и да вкуси блаженството на безсмъртието.

Мантра дванадесета: Тези, които обожават полубоговете, навлизат в най-мрачните владения на невежеството и още повече това важи за тези, които обожават безличностния Абсолют.

Мантра тринадесета: Казано е, че с обожание на върховната причина на всички причини се получава един резултат, а с обожанието на нещо невърховно друг. Това е чуто от задълбочените обяснения на солидни авторитети.

Мантра четиринадесета: Човек трябва да познава съвършено Бог Шрӣ Ка, трансценденталното му име, форма, качества и забавления, както и временното материално творение с неговите временни полубогове, хора и животни. С това знание той се извисява над смъртта, над преходното космично проявление, и се наслаждава на вечен живот, изпълнен с блаженство и знание във вечното царство на Бога.

Мантра петнадесета: О, Господи, който поддържаш всичко живо, твоето истинско лице е скрито зад ослепителното ти сияние. Бъди милостив, отстрани това покривало и се покажи на чистия си предан.

Мантра шестнадесета: О, Господи, предвечни философе! Ти поддържаш Вселената и си водещият принцип; Ти си местоназначението на чистите предани и доброжелателят на прародителите! Моля те, отстрани сиянието на трансценденталните си лъчи, за да мога да видя блажената ти форма. Ти си вечната Върховна Божествена Личност, която е като слънце в сравнение с мен.

Мантра седемнадесета: Нека това временно тяло се превърне в пепел и жизненият дъх се слее с въздуха. О, Господи, моля те, припомни си сега моите жертвоприношения и като върховния им получател, моля те, спомни си всичко, което съм направил за теб.

Мантра осемнадесета: О, Господи, могъщ като огъня, о, всесилна личност, сега ти отдавам цялата си почит, падайки на земята в нозете ти. О, Господи, моля те, води ме по верния път, който ще ме изведе при теб. Ти знаеш всичко, което съм извършил в миналото. Затова те моля, освободи ме от последиците на моите грехове, така че да няма пречки за напредъка ми.