No edit permissions for Slovenian

Deveti verz

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ

vaikuṇṭhāt — od Vaikuṇṭhe, duhovnega sveta; janitaḥ — zaradi rojstva; varā — boljše; madhu-purī — transcendentalno mesto Mathurā; tatra api — višji od tega; rāsa-utsavāt — zaradi rāsa-līle; vṛndā-araṇyam — gozd Vṛndāvane; udāra-pāṇi — Gospoda Kṛṣṇe; ramaṇāt — zaradi raznovrstnih ljubečih zabav; tatra api — višji od tega; govardhanaḥ — hrib Govardhana; rādhā-kuṇḍam — kraj Rādhā-kuṇḍa; iha api — višji od; gokula-pateḥ — Kṛṣṇe, gospodarja Gokule; prema-amṛta — z nektarjem božanske ljubezni; āplāvanāt — ker je preplavljen; kuryāt — bi opravljal; asya — tej (Rādhā-kuṇḍi); virājataḥ — ki leži; giri-taṭe — ob vznožju hriba Govardhane; sevām — služenje; vivekī — kdor je pameten; na — ne; kaḥ — kdo.

Sveti kraj Mathurā je duhovno višji od transcendentalnega sveta Vaikuṇṭhe, saj se je tam pojavil Gospod. Duhovni gozd Vṛndāvane je zaradi Kṛṣṇovih zabav rāsa-līle še višji od Mathurā-purīja. Še bolj vzvišen je hrib Govardhana, ker ga je Śrī Kṛṣṇa dvignil z božansko roko in je imel tam različne ljubeče zabave. Najbolj vzvišena pa je najodličnejša Śrī Rādhā-kuṇḍa, saj jo preplavlja nektar preme do Gospodarja Gokule, Śrī Kṛṣṇe. Le kateri pameten človek torej ne bi hotel služiti tej božanski Rādhā-kuṇḍi, ki leži ob vznožju Govardhane?

KOMENTAR: Duhovni svet, ki obsega tri četrtine celotnega stvarstva Vsevišnje Božanske Osebnosti, je najbolj vzvišen in naravno višji od materialnega sveta. Čeprav Mathurā z okolico leži v materialnem svetu, pa velja za še višjo, ker se je tam pojavil sam Vsevišnji Gospod. Vṛndāvana je še bolj vzvišena od Mathure, saj je tam dvanajst gozdov (dvādaśa-vana), kot so Tālavana, Madhuvana in Bahulāvana, ki slovijo po različnih Gospodovih zabavah. Vṛndāvanski gozdovi so torej višji od Mathure, še bolj vzvišen pa je božanski hrib Govardhana, ker Ga je Kṛṣṇa s čudovito lotosovo roko dvignil kot dežnik, da bi Svoje družabnike, prebivalce Vraje, zaščitil pred hudim neurjem, ki ga je poslal jezni Indra, kralj polbogov. Na Govardhani Kṛṣṇa tudi pase krave s prijatelji pastirčki in se na ljubezenskih zmenkih zabava s Svojo najdražjo Śrī Rādho. Rādhā-kuṇḍa, ki leži ob vznožju Govardhane, pa je najbolj vzvišena, saj kar kipi od ljubezni do Kṛṣṇe. Napredni bhakte najraje živijo tam, ker je to kraj številnih spominov na večne Kṛṣṇove in Rādhārāṇījine ljubezenske zabave (rati-vilāsa).

V Caitanya-caritāmṛti (Madhya-līli) piše, da Śrī Caitanya Mahāprabhu ob prvem obisku Vraja-bhūmi sprva ni mogel najti Rādhā-kuṇḍe. To pomeni, da je iskal njeno točno lego. Nazadnje je našel svet kraj z jezercem. Tam se je okopal in Svojim bhaktam povedal, da je to prava Rādhā-kuṇḍa. Pozneje so jo ti poglobili in razširili pod prvotnim vodstvom šestih gosvāmījev, med katerimi sta bila Rūpa in Raghunātha dāsa. Zdaj je tam veliko jezero Rādhā-kuṇḍa. Ker si jo je Śrī Caitanya Mahāprabhu želel najti, ji je Śrīla Rūpa Gosvāmī pripisoval velik pomen. Le kdo bi šel torej raje živet kam drugam? Nihče z duhovno pametjo. Druge vaiṣṇavske sampradāye pa ne morejo doumeti pomembnosti Rādhā-kuṇḍe in tudi tisti, ki jih vdano služenje Gospodu Caitanyi Mahāprabhuju ne zanima, ne morejo razumeti njene duhovne vrednosti in božanske narave. Zato jo častijo predvsem gauḍīya-vaiṣṇave, privrženci Gospoda Śrī Kṛṣṇe Caitanye Mahāprabhuja.

« Previous Next »