No edit permissions for Eesti keel / Estonian

Üheksas värss

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ

vaikuṇṭhāt — kui Vaikuṇṭha, vaimne maailm; janitaḥ — sünni tõttu; varā — parem; madhu-purī — transtsendentaalne linn, mida nimetatakse Mathurāks; tatra api — sellest kõrgem; rāsa-utsavāt — rāsa-līlā toimumise tõttu; vṛndā-araṇyam — Vṛndāvana, transtsendentaalne mets; udāra-pāṇi — Jumal Kṛṣṇa; ramaṇāt — erinevate armumängude tõttu; tatra api — sellest kõrgem; govardhanaḥ — Govardhana mägi; rādhā- kuṇḍam — paik, mida nimetatakse Rādhā-kuṇḍaks; iha api — sellest kõrgem; gokula-pateḥ — Kṛṣṇa, Gokula valitseja; prema-amṛta — jumaliku armastuse nektari; āplāvanāt — üleujutuse tõttu; kuryāt — sooritaks; asya — selle (Rādhā-kuṇḍa); virājataḥ — asetsev; giri-taṭe — Govardhana mäe jalamil; sevām — teenimist; vivekī — kes on arukas; na — ei; kaḥ — kes.

Püha paik, mis kannab nime Mathurā, on vaimselt kõrgem kui Vaikuṇṭha, transtsendentaalne maailm, sest Jumal ilmus selles paigas. Mathurā-purīst kõrgem on Vṛndāvana, transtsendentaalne mets, sest seal toimusid Kṛṣṇa rāsa-līlā mängud. Ja Vṛndāvanast kõrgem on Govardhana mägi, sest Śrī Kṛṣṇa tõstis seda Oma jumaliku käega ning see oli Tema erinevate armumängude toimumispaigaks. Ning kõigist neist kõrgem on ületamatu Rādhā-kuṇḍa, sest see on üle ujutatud Gokula valitseja, Śrī Kṛṣṇa jumaliku nektari – premaga. Milline arukas inimene ei sooviks siis teenida seda jumalikku Rādhā-kuṇḍat, mis asetseb Govardhana mäe jalamil?

Vaimne maailm moodustab kolm neljandikku Jumala Kõrgeima Isiksuse loomest ning on selle kõige ülevamaks osaks. Loomulikult on vaimne maailm kõrgem materiaalsest maailmast, ent Mathurāt ja sellega külgnevaid piirkondi – kuigi need on avaldunud materiaalses maailmas – peetakse vaimsest maailmast kõrgemaks, sest Mathurā oli Jumala Kõrgeima Isiksuse ilmumise paigaks. Vṛndāvanat peetakse Mathurāst veel kõrgemaks, kuna sealsed kaksteist transtsendentaalset metsa (dvādaśa-vana) – Tālavana, Madhuvana, Bahulāvana ja teised – on kuulsad Jumala erinevate mängude toimumispaigana. Seega peetakse Vṛndāvanaks nimetatavaid metsi Mathurāst kõrgemaks, kuid nendest metsadest on veelgi kõrgem jumalik Govardhana mägi, sest Kṛṣṇa tõstis selle Oma lootosesarnase ilusa käega vihmavarjuks Oma kaaslastele – Vraja elanikele – , et kaitsta neid paduvihmade eest, mida saatis raevunud Indra, pooljumalate kuningas. Govardhana mägi on ühtlasi paigaks, kus Kṛṣṇa koos Oma karjustest sõpradega lehmi karjatas ning pealegi käisid Kṛṣṇa ja Tema armastatuim, Śrī Rādhā, just siin kohtamas, et avaldada Oma armumänge. Govardhana jalamil asuv Rādhā-kuṇḍa on aga kõigist nimetatud paikadest kõrgem, kuna siin voolab armastus Kṛṣṇa vastu üle kallaste. Edasijõudnud pühendunud eelistavad elada Rādhā-kuṇḍa ääres, sest see paik on täis mälestusi Kṛṣṇa ja Rādhārāṇī igavestest armusuhetest (rati-vilāsa).

„Caitanya-caritāmṛtas" (Madhya-līlā) räägitakse, et kui Jumal Śrī Caitanya Mahāprabhu külastas esimest korda Vrajabhūmit, ei suutnud Ta kohe Rādhā-kuṇḍa asukohta leida. Sellest kirjeldusest võime mõista, et Ta otsis Rādhā-kuṇḍa täpset asukohta. Lõpuks leidis Ta siiski selle püha paiga, kus asus vaid väike tiik. Ta kastis End sellesse tiiki ning ütles siis Oma pühendunutele, et see on tõeline Rādhā-kuṇḍa. Hiljem kaevasid Jumal Caitanya pühendunud, eesotsas kuue Gosvāmī, sealhulgas Rūpa ja Raghunātha dāsaga, selle tiigi suuremaks ning tänapäeval võime me sellest kohast leida Rādhā-kuṇḍa järve. Śrīla Rūpa Gosvāmī pöörab Rādhā-kuṇḍale niivõrd palju tähelepanu põhjusel, et Śrī Caitanya Mahāprabhu soovis seda leida. Kes küll loobuks siis Rādhā-kuṇḍa ääres elamisest ja püüaks asuda elama kuhugi mujale? Mitte ükski transtsendentaalset arukust omav inimene ei tee seda. Teised vaiṣṇava sampradāyad ei suuda ometigi Rādhā-kuṇḍa tähtsust teadvustada. Samuti ei mõista Rādhā-kuṇḍa vaimset tähtsust ja jumalikku loodust need, kes ei ole huvitatud Jumal Caitanya Mahāprabhu pühendunud teenimisest. Seepärast kummardavad Rādhā-kuṇḍat peamiselt gauḍīya vaiṣṇavad – Jumal Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu järgijad.

« Previous Next »