No edit permissions for Bulgarian

Текст девети

ваикухдж джанито вар мадху-пурӣ
татрпи рсотсавд
вндраям удра-пи-рамат
татрпи говардхана
рдх-куам ихпи гокула-пате
преммтплвант
курд ася вирджато гири-тае
сев вивекӣ на ка

ваикухт отколкото Ваикуха, духовния свят; джанита поради раждане; вар по-добър; мадху-пурӣ трансценденталният град Матхур; татра апи по-висш от това; рса-утсавт поради изпълнението на рса лӣл; внд-араям гората Вндвана; удра-пи на Бог Ка; рамант поради различни любовни забавления; татра апи по-висше от това; говардхана хълмът Говардхана; рдх-куам мястото Рдх куа; иха апи по-висше от това; гокула-пате на Ка, господаря на Гокула; према-амта в нектара на божествената любов; плвант тъй като е потопен; курт ще направи; ася на това (Рдх куа); вирджата разположен; гири-тае в нозете на хълма Говардхана; севм служене; вивекӣ този, който е интелигентен; на не; ка този, който.

Святата местност Матхур е духовно по-висша от Ваикуха, трансценденталния свят, защото там се появява Богът. По-висша от Матхур пурӣ е трансценденталната гора Вндвана, заради забавленията рса лӣл на Ка. А по-висш от гората Вндвана е хълмът Говардхана, защото е бил повдигнат от прелестната ръка на Шрӣ Ка и е място на разнообразните му любовни забавления. И над всичко стои най-прекрасното Шрӣ Рдх куа, защото е преизпълнено с амброзията на нектарната према на Бога на Гокула, Шрӣ Ка. Ще се намери ли разумен човек, който да не иска да служи на прелестното Рдх куа, разположено в нозете на хълма Говардхана?

Духовният свят, най-висшата област, представлява три четвърти от цялото творение на Върховната Божествена Личност. Той, естествено, е по-висш от материалния свят, обаче Матхур и околностите ѝ, макар и да са в материалния свят, се смятат за по-висши от духовния, защото там се появява самият Върховен Бог. Вндвана е по-висша от Матхур, заради присъствието на дванадесетте гори (двдаша вана), като Тлавана, Мадхувана и Бахулвана, прочути с разнообразните забавления на Бога. Затова гората Вндвана се смята за по-висшестояща от Матхур, но божественият хълм Говардхана превъзхожда тези гори, защото Ка го е повдигнал като чадър с красивата си лотосова ръка, за да предпази придружителите си, жителите на Враджа, от поройните дъждове, които изпратил разгневеният цар на полубоговете Индра. На хълма Говардхана Ка пасял кравите с приятелите си пастирчетата, там са ставали срещите и любовните му забавления с най-любимата му Шрӣ Рдх. Рдх куа в нозете на Говардхана превъзхожда всичко, защото там любовта към Кршна е в изобилие. Напредналите предани предпочитат да живеят край Рдх куа, защото това място пази много спомени за вечните любовни забавления на Ка и Рдхрӣ (рати вилса).

В Чайтаня чаритмта (Мадхя лӣл) се казва, че когато Шрӣ Чайтаня Махпрабху посетил за пръв път местността Враджабхӯми, той не могъл веднага да открие Рдх куа. Шрӣ Чайтаня Махпрабху търсил точното местонахождение на Рдх куа. Накрая намерил святото място, където имало малко езеро. Той се изкъпал в езерото и казал на преданите си, че това е Рдх куа. По-късно езерото било разширено от преданите на Бог Чайтаня, водени от шестимата Госвмӣ, като Рӯпа и Рагхунтха дса. Сега там има голямо езеро, известно като Рдх куа. Шрӣла Рӯпа Госвмӣ е отдал толкова голямо значение на Рдх куа заради желанието на Шрӣ Чайтаня Махпрабху да открие това място. Кой тогава би изоставил Рдх куа, за да живее другаде? Човек, притежаващ трансцендентална интелигентност, не би направил това. Обаче другите ваиава сампради и хората, които не се интересуват от преданото служене на Бог Чайтаня Махпрабху, не могат да разберат духовното значение и божествената природа на Рдх куа. Затова Рдх куа е обожавано главно от Гауӣя ваиавите, последователите на Бог Шрӣ Ка Чайтаня Махпрабху.

« Previous Next »