No edit permissions for Ukrainian

TEXT 40

на тад асті птгівй в
діві девешу в пуна
саттв практі-джаір мукта
йад ебгі сйт трібгір ґуаі

на—не; тат—те; асті—існує; птгівйм—на Землі; в—або; діві—на вищий планетній системі; девешу—серед напівбогів; в— або; пуна—знову; саттвам—створіння; практі-джаі—що народжує матеріальна природа; муктам—звільненого; йат—те; ебгі—від впливу цих; сй—є; трібгі—трьох; ґуаіґу матеріальної природи.

Немає жодної істоти ні на цій планеті, ні серед напівбогів на вищих планетних системах, котра була б вільною від впливу цих ґуів, породжень матеріальної природи.

Тут Господь робить підсумок загального впливу трьох ґу матеріальної природи на всесвіт.

« Previous Next »