No edit permissions for Čeština

TEXT 47

śrī-bhagavān uvāca
mayā prasannena tavārjunedaṁ
rūpaṁ paraṁ darśitam ātma-yogāt
tejo-mayaṁ viśvam anantam ādyaṁ
yan me tvad anyena na dṛṣṭa-pūrvam

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; mayā — Mnou; prasannena — s radostí; tava — tobě; arjuna — ó Arjuno; idam — tato; rūpam — podoba; param — transcendentální; darśitam — ukázaná; ātma-yogāt — Mou vnitřní energií; tejaḥ-mayam — plný záře; viśvam — celý vesmír; anantam — neomezený; ādyam — původní; yat — to, co; me — Moje; tvat anyena — kromě tebe; na dṛṣṭa-pūrvam — nikdo předtím neviděl.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Arjuno, s radostí jsem Ti prostřednictvím své vnitřní energie ukázal tuto svrchovanou vesmírnou podobu v hmotném světě. Nikdo před tebou onu prvotní podobu, neomezenou a plnou oslnivé záře, nikdy neviděl.

Arjuna chtěl vidět vesmírnou podobu Nejvyššího Pána, a Pán Kṛṣṇa ji z milosti ke svému oddanému Arjunovi ukázal, plnou záře a bohatství. Byla oslnivá jako slunce a její mnohé tváře se rychle měnily. Kṛṣṇa ji ukázal proto, aby ukojil touhu svého přítele Arjuny. Projevil ji prostřednictvím své vnitřní energie, které člověk nemůže porozumět svou spekulací. Tuto Pánovu vesmírnou podobu před Arjunou nikdo nespatřil, ale protože byla zjevena jemu, mohli ji uvidět i ostatní oddaní na nebeských a jiných planetách ve vesmírném prostoru. Nikdy předtím ji neviděli, ale nyní ji díky Arjunovi mohli také spatřit. Všichni praví oddaní Pána se tedy mohli dívat na vesmírnou podobu pozorovanou Arjunou milostí Kṛṣṇy. Podle jistého autora komentáře ukázal Kṛṣṇa tuto podobu i Duryodhanovi, když k němu šel sjednávat mír. Duryodhana bohužel mírovou nabídku nepřijal, a tehdy Kṛṣṇa projevil některé ze svých vesmírných podob. Ty se však liší od podoby, kterou ukázal Arjunovi. Je jasně řečeno, že tuto podobu předtím nikdo nikdy neviděl.

« Previous Next »