No edit permissions for Čeština

TEXT 46

kirīṭinaṁ gadinaṁ cakra-hastam
icchāmi tvāṁ draṣṭum ahaṁ tathaiva
tenaiva rūpeṇa catur-bhujena
sahasra-bāho bhava viśva-mūrte

kirīṭinam — s helmicí; gadinam — s kyjem; cakra-hastam — s diskem v ruce; icchāmi — přeji si; tvām — Tebe; draṣṭum — vidět; aham — já; tathā eva — v tom postavení; tena eva — v té; rūpeṇa — podobě; catuḥ-bhujena — čtyřruké; sahasra-bāho — ó tisíciruký; bhava — staň se; viśva-mūrte — ó vesmírná podobo.

Ó vesmírná podobo, tisíciruký Pane, přeji si Tě spatřit ve Tvé čtyřruké podobě, s helmicí na hlavě a s kyjem, diskem, lasturou a lotosem v rukách. Vidět Tě v této podobě je mou velkou touhou.

V Brahma-saṁhitě (5.39) stojí: rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan — Pán má věčně statisíce podob, z nichž hlavní jsou Rāma, Nṛsiṁha, Nārāyaṇa a tak dále. Celkově jich je nespočetně mnoho. Arjuna však věděl, že Kṛṣṇa je původní Pán, Osobnost Božství, který teď přijal dočasnou vesmírnou podobu. Nyní Pána žádá, aby mohl spatřit Jeho duchovní podobu zvanou Nārāyaṇa. Tento verš mimo veškerou pochybnost potvrzuje výrok Śrīmad-Bhāgavatamu, že Kṛṣṇa je původní Osobnost Božství a že všechny ostatní podoby pocházejí z Něho. Od svých úplných expanzí se neliší — je Bohem v kterékoliv ze svých nesčetných podob a ve všech si zachovává svěžest mladíka. To je trvalý rys Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo zná Kṛṣṇu, se okamžitě zbavuje všeho znečištění, kterým se vyznačuje hmotný svět.

« Previous Next »