No edit permissions for Čeština

Text 15-16

āmra-kāśandi, ādā-kāśandi jhāla-kāśandi nāma
nembu-ādā āmra-koli vividha vidhāna

āmsi, āma-khaṇḍa, tailāmra, āma-sattā
yatna kari’ guṇḍā kari’ purāṇa sukutā

āmra-kāśandiāmra-kāśandi; ādā-kāśandiādā-kāśandi; jhāla-kāśandijhāla-kāśandi; nāma – zvané; nembu-ādā – jídlo z limetek a zázvoru; āmra-koliāmra-koli; vividha vidhāna – různá jídla; āmsiāmsi; āma-khaṇḍaāma-khaṇḍa; tailāmra – mango s hořčičným olejem; āma-sattāāma-sattā; yatna kari' – s velkou péčí; guṇḍā kari' – poté, co rozemlela na prášek; purāṇa sukutā – sušenou hořkou zeleninu, jako je hořký meloun.

Zde jsou nĕkteré názvy nakládané zeleniny a chuťovek v balíčcích Rāghavy Paṇḍita: āmra-kāśandi, ādā-kāśandi, jhāla-kāśandi, nembu-ādā, āmra-koli, āmsi, āma-khaṇḍa, tailāmra a āma-sattā. Damayantī také s velkou pozorností rozemlela na prášek hořkou sušenou zeleninu.

« Previous Next »