No edit permissions for Čeština

Nektar Oddanosti

Úplná věda Bhakti-yogy

Nektar oddanosti je souhrnná studie Bhakti-rasāmṛta-sindhu

Věnováno: Šesti gosvāmīm z Vṛndāvanu

Předmluva

Úvod

Kapitola první: Příznaky čisté oddané služby  

Kapitola druhá: Počáteční stupnĕ oddanosti  

Kapitola třetí: Kdo může začít s oddanou službou  

Kapitola čtvrtá: Oddaná služba převyšuje všechna osvobození  

Kapitola pátá: Čistota oddané služby  

Kapitola šestá: Jak vykonávat oddanou službu  

Kapitola sedmá: Doložení pravidel oddané služby

Kapitola osmá: Přestupky, kterým je třeba se vyhýbat  

Kapitola devátá: Další rozvedení zásad oddané služby  

Kapitola desátá: Techniky naslouchání a vzpomínání  

Kapitola jedenáctá: Různé aspekty transcendentální služby  

Kapitola dvanáctá: Další aspekty transcendentální služby  

Kapitola třináctá: Pĕt zvláštĕ účinných způsobů oddané služby  

Kapitola črtnáctá: Kvalifikace pro oddanou službu  

Kapitola patnáctá: Spontánní oddaná služba  

Kapitola šestnáctá: Další popis spontánní oddanosti  

Kapitola sedmnáctá: Extatická láska  

Kapitola osmnáctá: Povaha človĕka v extatické lásce  

Kapitola devatenáctá: Oddaná služba s čistou láskou k Bohu  

Kapitola dvacátá: Transcendentální nálada  

Kapitola dvacátá první: Vlastnosti Šrí Kršny  

Kapitola dvacátá druhá: Další popis Kršnových vlastností  

Kapitola dvacátá třetí
 : Kršnova osobnost  


Kapitola dvacátá čtvrtá
 : Další rysy Šrí Kršny  


Kapitola dvacátá pátá
 : Kršnovi oddaní  

Kapitola dvacátá šestá: Podnĕty k extatické lásce


Kapitola dvacátá sedmá
 : Příznaky extatické lásky  

Kapitola dvacátá osmá: Existenciální extatická láska  

Kapitola dvacátá devátá: Projevy lásky ke Kršnovi  

Kapitola třicátá: Další rysy extatické lásky ke Kršnovi  

Kapitola třicátá první: Další příznaky

Kapitola třicátá druhá: Příznaky nepřetržité extáze

Kapitola třicátá třetí: Nepřímé projevy extatické lásky  

Kapitola třicátá čtvrtá: Nektar oddanosti  

Kapitola třicátá pátá: Neutrální láska k Bohu  

Kapitola třicátá šestá: Transcendentální náklonnost (služebnictví)  

Kapitola třicátá sedmá: Podnĕty ke službĕ Kršnovi  

Kapitola třicátá osmá: Lhostejnost a odloučení  

Kapitola třicátá devátá: Způsoby setkání s Kršnou  

Kapitola čtyřicátá: Uctivá oddanost synů a ostatních podřízených  

Kapitola čtyřicátá první: Přátelská oddanost  

Kapitola čtyřicátá druhá: Projevy přátelské lásky  

Kapitola čtyřicátá třetí: Rodičovství

Kapitola čtyřicátá čtvrtá: Oddaná služba v milostné lásce  

Kapitola čtyřicátá pátá: Extáze smíchu  

Kapitola čtyřicátá šestá: Údiv a rytířství  

Kapitola čtyřicátá sedmá: Soucit a hnĕv  

Kapitola čtyřicátá osmá: Obava a hrůza  

Kapitola čtyřicátá devátá: Smĕšování ras  

Kapitola padesátá: Další rozbory smíšených ras  

Kapitola padesátá první: Zvrácený výraz nálad  


Slova závĕrem