No edit permissions for Ukrainian

Нектар відданости

Повне викладення науки Бгакті-йоги

Стисле викладення «Бгакті- расамріта-сіндгу» Шріли Рупи Госвамі

Посвята: Шести Ґосвамі Вріндавани

Передмова

Вступ

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ: Відмітні риси чистого відданого служіння

РОЗДІЛ ДРУГИЙ: Початкові ступені бгакті

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ: Придатність до прийняття відданого служіння

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ: Віддане служіння перевищує звільнення будь-якого різновиду

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ: Чистота відданого служіння

РОЗДІЛ ШОСТИЙ: Як слід виконувати віддане служіння

РОЗДІЛ СЬОМИЙ: Свідчення щодо засад відданого служіння

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ: Образи у відданому служінні та як їх уникати

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ: Дальший розгляд засад відданого служіння

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ: Практичні вказівки щодо того, як слухати і пам’ятати про Господа

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ: Аспекти трансцендентного служіння

РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ: Дальші аспекти трансцендентного служіння

РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ: П’ять найпотужніших аспектів відданого служіння

РОЗДІЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ: Визначні риси відданости

РОЗДІЛ П’ЯТНАДЦЯТИЙ: Спонтанне віддане служіння

РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ: Дальший опис спонтанної відданости

РОЗДІЛ СІМНАДЦЯТИЙ: Екстатична любов

РОЗДІЛ ВІСІМНАДЦЯТИЙ: Відмітні риси відданого, який розвинув екстатичну любов до Господа

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ: Віддане служіння тих, хто розвинув чисту любов до Бога

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТИЙ: Трансцендентні смаки

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ: Якості Шрі Крішни

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ: Якості Крішни: дальший розгляд

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ: Особистість Крішни

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ: Дальший опис особистости Шрі Крішни

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ: Віддані Крішни

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ: Спонуки до екстатичної любови

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ СЬОМИЙ: Ознаки екстатичної любови

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ: Буттєва екстатична любов

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ: Вияви любови до Крішни

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТИЙ: Дальші ознаки виявів екстатичної любови до Крішни

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ: Додаткові ознаки екстатичної любови

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ДРУГИЙ: Ознаки безперервного екстазу

CHAPРОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ТРЕТІЙ: Непрямі вияви екстатичної любови

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ: Нектар відданости

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ П’ЯТИЙ: Любов до Бога у нейтральних стосунках

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ШОСТИЙ: Трансцендентна прихильність (у стосунках слугування)

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ СЬОМИЙ: Спонуки до служіння Крішні

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ: Байдужість і розлука

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ: Різновиди зустрічей з Крішною

РОЗДІЛ СОРОКОВИЙ: Благоговійна відданість синів та інших підлеглих осіб

РОЗДІЛ СОРОК ПЕРШИЙ: Братерська відданість

РОЗДІЛ СОРОК ДРУГИЙ: Дружні любовні взаємини з Крішною

РОЗДІЛ СОРОК ТРЕТІЙ: Батьківські почуття

РОЗДІЛ СОРОК ЧЕТВЕРТИЙ: Віддане служіння у стосунках кохання

РОЗДІЛ СОРОК П’ЯТИЙ: Сміх як вияв екстазу

РОЗДІЛ СОРОК ШОСТИЙ: Подив та настрій лицарськости

РОЗДІЛ СОРОК СЬОМИЙ: Співчуття та гнів

РОЗДІЛ СОРОК ВОСЬМИЙ: Страх та відраза

РОЗДІЛ СОРОК ДЕВ’ЯТИЙ: Поєднання рас

РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТИЙ: Дальший розгляд поєднань рас

РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Спотворений вияв рас

Заключні слова