No edit permissions for Dansk

KAPITEL ELLEVE

Den universelle form

TEXT 1: Arjuna sagde: Ved at høre instruktionerne, Du så venligt har givet mig om disse højst fortrolige åndelige emner, er Min illusion nu fordrevet.

TEXT 2: O Du lotusøjede, jeg har hørt Dig udførligt forklare mig om alle levende væseners tilsynekomst og forsvinden og har forstået Din uudtømmelige pragt og Dine herligheder.

TEXT 3: O Du største af alle personligheder, O højeste form, skønt jeg kan se Dig her foran mig i Din virkelige skikkelse, sådan som Du har beskrevet Dig selv, vil jeg gerne se, hvordan Du er trængt ind i denne kosmiske manifestation. Jeg ønsker at se Dig i den form.

TEXT 4: O min Herre, hvis Du tror mig i stand til at beskue Din kosmiske form, vis mig da dette ubegrænsede universelle Selv, O behersker af al mystisk kraft.

TEXT 5: Guddommens Højeste Personlighed sagde: Min kære Arjuna, O Pṛthās søn, se nu Mine overdådigheder, som de fremstår i hundredvis og tusindvis af forskellige guddommelige og mangefarvede former.

TEXT 6: O du bedste af Bhārataer, se her de forskellige manifestationer af Ādityaer, Vasuer og Rudraer, Aśvinī-kumāraer og alle de andre halvguder. Se de mange forunderlige ting, som ingen andre nogensinde har set eller hørt om før.

TEXT 7: O Arjuna, betragt her alt, som du ønsker at se, på én gang i denne Min krop! Denne universelle form kan vise dig alt, som du nu ønsker at se, og alt, som du måtte ønske at se i fremtiden. Alt, bevægeligt såvel som ubevægeligt, findes her til fulde på ét sted.

TEXT 8: Men Du kan ikke se Mig med dine nuværende øjne. Derfor giver Jeg dig guddommelige øjne. Se blot Min mystiske overdådighed!

TEXT 9: Sañjaya sagde: O Konge, efter at have talt således viste den Højeste Herre over al mystisk kraft, Guddommens Personlighed, Arjuna Sin universelle form.

TEXTS 10-11: I denne universelle form så Arjuna et endeløst antal munde, øjne og ubegrænsede forunderlige visioner. Herrens form var smykket med mange himmelske ornamenter og bar mange guddommelige løftede våben. Han bar himmelske blomsterkranse og klæder, og Hans krop var indsmurt i mange guddommelige parfumer. Alt var forunderligt, strålende, uendeligt og udbredt i alle retninger.

TEXT 12: Hvis hundredvis og tusindvis af sole steg op på himlen på samme tid, kunne deres udstråling måske nærme sig stråleglansen fra den Højeste Person i Hans universelle form.

TEXT 13: Skønt opdelt i mange, mange tusinder af former kunne Arjuna nu se de uendelige ekspansioner af universet samlet på ét sted i Herrens universelle form.

TEXT 14: Med alle kropshår rejst bukkede en forvirret og overrasket Arjuna da sit hoved for at frembære sin respekt og begyndte med foldede hænder at bede til den Højeste Herre.

TEXT 15: Arjuna sagde: Min kære Herre Kṛṣṇa, jeg ser alle halvguderne og mangfoldige andre levende væsener forsamlet i Din krop. Jeg ser Brahmā sidde på lotusblomsten såvel som Herren Śiva og alle vismændene og de guddommelige slanger.

TEXT 16: O Universets Herre, O universelle form, i Din krop kan jeg se mange, mange arme, maver, munde og øjne, der udbreder sig uden grænser i alle retninger. Jeg ser i Dig ingen ende, midte eller begyndelse.

TEXT 17: Det er svært at se Din skikkelse på grund af dens blændende stråleglans, der som en flammende ild eller Solens umådelige stråler spreder sig i alle retninger. Og dog kan jeg se denne glødende form overalt, prydet som den er med forskellige kroner, stridskøller og diskosser.

TEXT 18: Du er det højeste og oprindelige mål. Du er det endelige hvilested for hele dette univers. Du er uudtømmelig, og Du er den ældste. Du er den evige religions opretholder, Guddommens Personlighed. Dette er min konklusion.

TEXT 19: Du har ingen oprindelse, og du er uden midte eller ende. Din pragt er ubegrænset. Du har talløse arme, og Solen og Månen er Dine øjne. Jeg ser Dig med en flammende ild komme ud af Din mund, imens Du svider hele universet med Din stråleglans.

TEXT 20: Selv om Du er én, breder Du Dig ud over hele himlen og alle planeterne og alt rum imellem dem. O Du mægtige, ved synet af denne forunderlige og skrækkelige form forstyrres alle planetsystemerne.

TEXT 21: Alle skarerne af halvguder overgiver sig til Dig og træder ind i Dig. Nogle af dem beder skrækslagent til Dig med foldede hænder. Skarer af store vismænd og fuldendte væsener udbryder “Al fred!” og lovpriser Dig med sang fra de vediske hymner.

TEXT 22: Alle de forskelligartede manifestationer af Herren Śiva, Ādityaerne, Vasuerne, Sādhyaerne, Viśvedevaerne, de to Aśvīer, Marutaerne, forfædrene, Gandharvaerne, Yakṣaerne, Asuraerne og de fuldendte halvguder betragter Dig i forundring.

TEXT 23: O Du stærkarmede, alle planeterne med deres halvguder er forstyrrede ved synet af Din mægtige form med dens mange ansigter, øjne, arme, lår, ben og maver og Dine mange skrækindjagende tænder. Og ligesom de er forstyrrede, er jeg det også.

TEXT 24: O altgennemtrængende Viṣṇu, ved synet af Dine mange strålende farver, der fylder himlen, Dine gabende munde og Dine store glødende øjne bliver mit sind forstyrret af frygt. Jeg kan ikke længere bevare min ro eller sindsligevægt.

TEXT 25: O Herrers Herre, O alle verdeners tilflugt, vær nådig mod mig. Når jeg ser Dine flammende, dødlignende ansigter og Dine skrækindjagende tænder, mister jeg min ligevægt. Uanset hvorhen jeg vender mig, er jeg forvirret.

TEXTS 26-27: Alle Dhṛtarāṣṭras sønner sammen med deres allierede konger såvel som Bhīṣma, Droṇa og Karṇa tillige med vores førende soldater styrter ind i Dine frygtelige munde. Nogle af dem ser jeg blive fanget og få hovedet knust mellem Dine tænder.

TEXT 28: Ligesom flodernes mange vande løber ud i havet, falder alle disse store krigere brændende ind i Dine munde.

TEXT 29: Jeg ser alle mennesker styrte med fuld fart ind i Dine munde ligesom møl, der farer mod deres udslettelse i et flammende bål.

TEXT 30: O Viṣṇu, Jeg ser Dig fortære folk til alle sider med Dine flammende munde. Du dækker hele universet med Din stråleglans og viser Dig med frygtelige, svidende stråler.

TEXT 31: O Herrers Herre med den voldsomme form, fortæl mig venligst, hvem Du er. Jeg fremfører mine hyldester til Dig. Vis mig barmhjertighed. Du er den oprindelige Herre. Jeg vil gerne kende Dig, for jeg ved ikke, hvad Din mission er.

TEXT 32: Guddommens Højeste Personlighed sagde: Jeg er tiden, alle verdeners store udsletter, og Jeg er kommet for at tilintetgøre alle mennesker. Med undtagelse af jer [Pāṇḍavaerne] vil alle soldaterne her på begge sider blive dræbt.

TEXT 33: Rejs dig derfor. Gør dig klar til kamp og vind hæder. Efter at have overvundet dine fjender vil du nyde et blomstrende kongerige. De er allerede slået ihjel ved Mit arrangement, og du kan blot være et instrument i kampen, O Savyasācī.

TEXT 34: Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karṇa og de andre store krigere er allerede blevet udslettet af Mig. Slå dem derfor ihjel og vær ikke bange. Bare kæmp, og du vil besejre dine fjender i slaget.

TEXT 35: Sañjaya sagde til Dhṛtarāṣṭra: O Konge, efter at han havde hørt dette fra Guddommens Højeste Personlighed, fremførte en skælvende Arjuna gang på gang med foldede hænder sine hyldester. Med dirrende stemme talte han frygtsomt til Herren som følger.

TEXT 36: Arjuna sagde: O sansernes Herre, ved lyden af Dit navn fyldes verden af glæde, og således bliver alle knyttet til Dig. Selv om de perfekte væsener tilbyder Dig deres respektfulde hyldester, er dæmonerne bange og flygter hid og did. Dette er alt sammen, som det skal være.

TEXT 37: O Du mægtige, mægtigere end selv Brahmā, Du er den oprindelige skaber. Hvorfor skulle de perfekte væsener da ikke fremføre deres respektfulde hyldester til Dig? O Du ubegrænsede, gudernes Gud, universets tilflugtssted! Du er det uovervindelige ophav og alle årsagers årsag, der er transcendental til den materielle manifestation.

TEXT 38: Du er Guddommens Oprindelige Personlighed, den ældste og det endelige hvilested for denne manifesterede kosmiske verden. Du er den, der ved alt, og Du er alt, der kan vides. Du er det yderste tilflugtssted, der er hævet over de materielle kvaliteter. O ubegrænsede form! Hele denne kosmiske manifestation gennemtrænges af Dig!

TEXT 39: Du er luft, og Du er den højeste hersker! Du er ild, Du er vand, og Du er Månen! Du er Brahmā, den første levende skabning, og Du er oldefaderen. Jeg tilbyder Dig derfor mine respektfulde hyldester tusinde gange og igen og atter en gang!

TEXT 40: Jeg bøjer mig foran Dig og bagved Dig og fra alle sider! O ubændige kraft, Du er Herre over ubegrænset magt! Du er altgennemtrængende, og som sådan er Du alting!

TEXTS 41-42: Uden at kende Dine herligheder har jeg i den tro, at Du var min ven, overilet tiltalt Dig som “O Kṛṣṇa”, “O Yādava” og “O min ven”. Tilgiv mig venligst for det, jeg har gjort af galskab eller kærlighed. Ved at spøge med Dig, når vi slappede af og lå på samme seng eller sammen indtog vore måltider alene eller i venners lag, har jeg krænket Dig mange gange. O Du ufejlbarlige, vær god at undskylde mig for alle disse forseelser.

TEXT 43: Du er fader til hele den kosmiske manifestation, til det bevægelige såvel som det ubevægelige. Du er dens tilbedelsesværdige leder, den højeste åndelige mester. Ingen er større end Dig, og ingen kan være ét med Dig. O Herre over umådelig kraft, hvordan kan der da findes nogen i de tre verdener, der er mægtigere end Dig?

TEXT 44: Du er den Højeste Herre, der er tilbedelsesværdig for alle levende væsener. Jeg kaster mig derfor i støvet for at tilbyde Dig mine hyldester og beder om Din nåde. Ligesom en far tolererer sin søns næsvished, en ven sin vens uforskammethed og en mand sin hustrus fortrolighed, beder jeg Dig venligst tolerere al den uret, jeg måtte have begået mod Dig.

TEXT 45: Efter at have set denne universelle form, som jeg aldrig før har set, glædes jeg, men samtidig er mit sind forstyrret af frygt. Skænk mig derfor venligst Din nåde og vis mig atter Din form som Guddommens Personlighed, O alle herrers Herre, O universets bolig.

TEXT 46: O universelle form, O Herre med de tusinde arme, jeg vil gerne se Dig i Din firarmede form med hjelm på hovedet og med stridskølle, diskos, konkylie og lotusblomst i hænderne. Jeg længes efter at se Dig i den form.

TEXT 47: Guddommens Højeste Personlighed sagde: Min kære Arjuna, med glæde har Jeg gennem Min indre kraft vist dig denne suveræne universelle form i den materielle verden. Ingen før dig har nogensinde set denne oprindelige form, ubegrænset og fuld af blændende stråleglans som den er.

TEXT 48: O du bedste blandt Kuru-krigere, ingen før dig har nogensinde set denne Min universelle form, for hverken ved at studere Vedaerne, udføre offerhandlinger og give i velgørenhed eller gennem fromme handlinger og streng askese kan Jeg ses i denne form i den materielle verden.

TEXT 49: Ved synet af denne Min grufulde form er du blevet forstyrret og forvirret. Lad det nu være overstået. Min hengivne, vær igen fri for al forstyrrelse. Med fred i sindet kan du nu se den form, du ønsker.

TEXT 50: Sañjaya sagde til Dhṛtarāṣṭra: Efter at have talt således til Arjuna fremviste Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, Sin virkelige firarmede form, og til sidst viste Han Sin toarmede form og indgød igen mod i den frygtsomme Arjuna.

TEXT 51: Da Arjuna så Kṛṣṇa i Dennes oprindelige skikkelse, udbrød han: O Janārdana, ved synet af Din utroligt smukke menneskelignende form får jeg atter ro i sindet og bliver mig selv på ny.

TEXT 52: Guddommens Højeste Personlighed sagde: Min kære Arjuna, denne Min form, som du nu ser, er meget vanskelig at beskue. Selv halvguderne søger bestandigt efter muligheden for at se denne højtelskede form.

TEXT 53: Den form, du ser med dine transcendentale øjne, kan ikke forstås gennem studier af Vedaerne alene eller ved at gennemgå streng askese, gennem velgørenhed eller gennem tilbedelse. Det er ikke gennem disse metoder, man kan se Mig, som Jeg er.

TEXT 54: Min kære Arjuna, kun gennem ren hengiven tjeneste kan man forstå Mig, som Jeg er, og således se Mig direkte, som Jeg står her foran dig. Kun på denne måde kan du trænge ind i mysteriet omkring forståelsen af Mig.

TEXT 55: Min kære Arjuna, den, der engagerer sig i Min rene hengivne tjeneste uden at være forurenet af frugtstræbende handlinger og intellektuel spekulation, som arbejder for Mig og gør Mig til sit livs endelige mål, og som er venlig mod alle levende væsener, kommer helt sikkert til Mig.

« Previous Next »