No edit permissions for Eesti keel / Estonian

HETEISTKÜMNES PEATÜKK

Kõiksuse kuju

TEXT 1: Arjuna ütles: Olles kuulnud neid juhendusi, mida Sa mulle saladuslikel vaimsetel teemadel olid lahkelt nõus jagama, on minu illusioon nüüdseks hajutatud.

TEXT 2: Oo, lootosesilmne, ma olen kuulnud Sinult iga elusolendi ilmumise ja kadumise üksikasjalikku kirjeldust ning mõistnud, et Sinu hiilgus on piiritu.

TEXT 3: Oo, suurim kõikidest isiksustest, oo, ülim olend, ehkki ma näen Sind enda ees Sinu tegelikus positsioonis, sellisena nagu Sa oled End kirjeldanud, soovin ma näha, kuidas oled Sa sisenenud sellesse kosmilisse avaldumisse. Ma soovin näha seda Sinu kuju.

TEXT 4: Oo, mu Jumal, oo, kõikide müstiliste jõudude valitseja, kui Sa arvad, et ma olen võimeline vaatama Sinu kosmilist kuju, siis palun näita mulle Oma piiritut kõiksuslikku „mina".

TEXT 5: Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Oo, Mu kallis Arjuna, oo, Pṛthā poeg, vaata nüüd Mu külluslikkust, Minu sadu ja tuhandeid erinevaid, jumalikke, kirevaid vorme.

TEXT 6: Oo, parim Bhāratate hulgas, vaata kõiki neid erinevaid avaldumisi – Ādityasid, Vasusid, Rudrasid, Aśvinī-kumārasid ning teisi pooljumalaid. Vaata neid rohkeid imesid, mida keegi pole varem näinud ning millest keegi pole kuulnud.

TEXT 7: Oo, Arjuna, kõike, mida iganes sa tahad näha, võid sa näha koheselt Minu selles kehas! Minu kõiksuse kuju näitab sulle kõike, mida sa ihaldad näha kas olevikus või tulevikus. Kõik, nii liikuv kui liikumatu, asetseb täielikult siin, selles ühes paigas.

TEXT 8: Kuid sa ei saa Mind näha oma praeguste silmadega. Seepärast annan Ma sulle jumalikud silmad. Vaata nüüd Minu müstilist külluslikkust!

TEXT 9: Sañjaya ütles: Oo, kuningas, olles sedasi kõnelnud, näitas kõikide müstiliste jõudude Kõigekõrgem Jumal, Jumala Isiksus, Arjunale Oma kõiksuse kuju.

TEXTS 10-11: Arjuna nägi selles kõiksuse kujus lõputut hulka suid, silmi ja imepäraseid nägemusi. Seda kuju kaunistasid paljud taevalikud ehted ning mitmed ülestõstetud jumalikud relvad. Ta kandis taevalikke lillevanikuid ja taevalikke rõivaid ning Tema keha oli võitud paljude jumalike lõhnadega. Kõik oli imeline, hiilgav, piiramatu ning kõikjale leviv.

TEXT 12: Kui taevasse tõuseks korraga sadu tuhandeid päikeseid, võiks nende kiirgust võrrelda Kõrgeima Isiksuse kõiksuse kuju säraga.

TEXT 13: Sel hetkel nägi Arjuna Jumala kõiksuse kujus kõiki universumi piirituid ekspansioone ühes paigas asetsevatena, ehkki mitmeks, mitmeks tuhandeks jagatutena.

TEXT 14: Hämmelduses ja imestuses, ihukarvad suurest ekstaasist püsti seismas, langetas Arjuna pea, avaldamaks lugupidamist Kõigekõrgemale Jumalale, ning surudes peod kokku, hakkas ta palvetama Jumala poole.

TEXT 15: Arjuna ütles: Mu kallis Jumal Kṛṣṇa, ma näen Sinu kehas kõiki pooljumalaid ja teisi erinevaid elusolendeid. Ma näen Brahmād istumas lootoseõiel, ma näen Śivat, jumalikke madusid ning kõiki tarkasid.

TEXT 16: Oo, universumi Jumal, oo, kõiksuse kuju, ma näen Sinu kehas mitmeid käsi, kõhtusid, suid ja silmi, mis on piiramatult avardunud kõikjale. Sul pole ei lõppu, keskpaika ega algust.

TEXT 17: Sinu kuju on raske näha selle kiirgava sära tõttu, mis levib kõikjale nagu lõõmav tuli või Päikese mõõtmatu kiirgus. Ja ometigi näen ma seda kumavat kuju kõikjal, ilustatuna erinevate kroonide, nuiade ja ketastega.

TEXT 18: Sina oled kõrgeim ja peamine eesmärk. Sina oled kogu selle universumi lõplik pidepunkt. Sa oled ammendamatu ning vanim. Sa oled igavese religiooni alalhoidja, Jumala Isiksus. Selline on minu arvamus.

TEXT 19: Sa oled alguse, keskpaiga ja lõputa. Sinu hiilgus on piiritu. Sul on lugematu arv käsi ning Päike ja Kuu on Sinu silmadeks. Ma näen, kuidas lõõmav tuli väljub Sinu suust, põletades kogu seda universumit Sinu Enda kiirgusega.

TEXT 20: Ehkki Sa oled üks, levid Sa üle kogu taeva, planeetide ning nendevahelise avaruse. Oo, võimsaim, nähes seda imepärast ja hirmuäratavat kuju, on kõik planetaarsüsteemid segadusse aetud.

TEXT 21: Lõputud pooljumalad alistuvad Sinu ees ning sisenevad Sinusse. Mõned neist, kes on äärmiselt hirmunud, loevad kokkusurutud peopesadega palveid. Loendamatud suured targad ja täiuslikud olendid hüüavad: „Saagu rahu!" ning palvetavad Sinu ees, lauldes vedalikke hümne.

TEXT 22: Kõik erinevad Śiva avaldumised, Ādityad, Vasud, Sādhyad, Viśvedevad, mõlemad Aśvīd, Marutid, esiisad, Gandharvad, Yakṣad, Asurad ja täiuslikkuseni jõudnud pooljumalad vaatavad Sind suures imestuses.

TEXT 23: Oo tugevakäeline, nähes Sinu ülimalt võimsat kuju ning selle lugematuid nägusid, silmi, käsi, reisi, jalgu ja kõhtusid ning Sinu paljusid kohutavaid hambaid, on kõik planeedid ja nende pooljumalad suures segaduses nii nagu minagi.

TEXT 24: Oo, kõikeläbiv Viṣṇu, nähes, kuidas Sinust kiirgavad rohked värvid puudutavad taevast, nähes Sinu avali suid ning Sinu suuri kumavaid silmi, on minu mõistus hirmust segaduses. Ma ei suuda enam kauem olla rahulik ega säilitada oma mõistuse tasakaalu.

TEXT 25: Oo, jumalate Jumal, oo, maailmade pelgupaik, palun ole minu vastu armulik. Ma ei suuda enam säilitada tasakaalu, nähes Sinu lõõmavaid surmatoovaid nägusid ning kohutavaid hambaid. Ma olen täielikult segaduses.

TEXTS 26-27: Kõik Dhṛtarāṣṭra pojad koos neid toetavate kuningatega, ning Bhīṣma, Droṇa, Karṇa, samuti nagu meie väejuhid, tormavad Sinu kohutavatesse suudesse ning mõningaid neist näen ma peadpidi Sinu hammaste vahele kinni jäänutena ning puruks muljututena.

TEXT 28: Samamoodi nagu jõelained voolavad ookeani, sisenevad need võimsad sõdalased leegitsedes Sinu suudesse.

TEXT 29: Samamoodi nagu ööliblikad sööstavad lõõmavasse tulle ja hävivad, näen ma kõiki inimesi täie kiirusega Sinu suudesse tormamas.

TEXT 30: Oo, Viṣṇu, ma näen Sind kõikjal neelamas inimesi Oma lõõmavate suudega. Kattes kogu universumi Oma säraga, ilmutad Sa kohutavaid, kõrvetavaid kiiri.

TEXT 31: Oo, jumalate jumal, niivõrd metsiku kujuga, palun ütle mulle, kes Sa oled. Ma avaldan Sulle oma lugupidamist. Palun, ole minu vastu armulik. Sina oled algne Jumal ning ma tahan omandada Sinust teadmisi, sest ma ei tea, milline on Sinu missioon.

TEXT 32: Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Ma olen aeg, suur maailmade hävitaja, ning Ma tulin siia, et hävitada kõik inimesed. Kõik sõdurid peale teie [Pāṇḍavate] hukkuvad sellel lahinguväljal, olenemata sellest, kummal poolel nad seisavad.

TEXT 33: Seepärast tõuse üles, valmistu lahinguks ning võida kuulsust. Alista oma vaenlased ning naudi õitsvat kuningriiki. Minu korralduse kohaselt on kõik lahinguväljal seisjad juba hukatud ning sina, oo, Savyasācī, oled vaid vahendiks selle korralduse täitmisel.

TEXT 34: Ma olen juba hävitanud nii Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karṇa kui ka ülejäänud suured sõdalased. Seepärast tapa nad ning ära lase sellest oma rahu häirida. Lihtsalt võitle, ning sa alistad lahingus oma vaenlased.

TEXT 35: Sañjaya ütles Dhṛtarāṣṭrale: Oo, kuningas, olles kuulnud neid sõnu Jumala Kõrgeimalt Isiksuselt, avaldas Arjuna värisedes ja kokkusurutud peopesadega Jumal Kṛṣṇale taas ja taas oma lugupidamist. Kartlikul häälel kõneles ta Jumal Kṛṣṇale järgmised sõnad.

TEXT 36: Arjuna ütles: Oo, meelte valitseja, maailm rõõmustab kuuldes Sinu nime, sest Sinu nime kuuldes kiindub igaüks Sinusse. Kuigi täiuslikkuseni jõudnud inimesed avaldavad Sulle oma sügavat austust, on deemonid hirmul ning põgenevad kõikvõimalikes suundades. Just nii peabki see kõik olema.

TEXT 37: Oo, võimsaim, võimsam isegi kui Brahmā, Sina oled algne looja. Miks ei peaks nad siis avaldama Sulle oma sügavat lugupidamist? Oo, piiritu, jumalate Jumal, universumi pelgupaik! Sa oled võidetamatu allikas, kõikide põhjuste põhjus, transtsendentaalne selle materiaalse avaldumise suhtes.

TEXT 38: Sina oled algne Jumala Isiksus, vanim, selle avaldunud kosmilise maailma lõplik pelgupaik. Sina oled kõige teadja ning Sina oled kõik, mida on võimalik teada. Sina oled ülim pelgupaik, kõikidest materiaalse looduse guṇadest kõrgemal seisev. Oo, piiritu kuju! Sina läbid kogu seda kosmilist avaldumist!

TEXT 39: Sina oled õhk, Sina oled kõrgeim valitseja! Sina oled tuli, Sina oled vesi, Sina oled ka Kuu! Sa oled Brahmā, esimene elusolend, ning elusolendite suur esiisa! Seepärast avaldan ma Sulle oma sügavat lugupidamist tuhat korda, ja üha uuesti ja uuesti.

TEXT 40: Ma avaldan Sulle oma lugupidamist nii Sinu ees, taga kui ka igas küljes. Oo, ääretu jõud, Sa oled piiritu võimu valitseja! Sa oled kõikeläbiv ning seega oled Sa kõik!

TEXTS 41-42: Mõeldes Sinust kui oma sõbrast, olen ma järelemõtlematult pöördunud Sinu poole, sõnadega „Oo, Kṛṣṇa!", „Oo, Yādava!", „Oo, mu sõber!", teadmata Sinu tegelikust hiilgusest. Palun andesta mulle kõik, mida ma olen rumalusest või armastusest teinud. Ma olen Sind korduvalt teotanud, heitnud nalja Sinu üle kui me lõõgastusime, lamades samal voodil, või kui me istusime või einestasime koos, vahel üksi olles ja vahel oma sõprade seltsis. Oo, eksimatu, palun andesta mulle kõik need solvangud.

TEXT 43: Sina oled isaks kõigele selles kosmilises avaldumises, nii liikuvale kui ka liikumatule. Sina oled selle kummardatav juht, kõrgeim vaimne õpetaja. Keegi pole Sinuga võrdne ning keegi ei saa olla Sinuga üks. Kuidas saakski siis veel olla kolmes maailmas kedagi, kes oleks Sinust võimsam, oo, mõõtmatu jõu Valitseja!

TEXT 44: Sina oled Kõigekõrgem Jumal, keda peab kummardama iga elusolend. Seepärast langen ma maha Sinu ette, et avaldada Sulle oma sügavat lugupidamist ning paluda Sinu armu. Nii nagu isa andestab oma pojale vallatused, nagu sõber andestab oma sõbrale häbematused, nagu naine andestab oma kaasale ebaviisakused, palun ma Sind andestada mulle need eksimused, mis ma olen teinud Sind ebaõiglaselt koheldes.

TEXT 45: Olles näinud seda kõiksuse kuju, mida ma iial varem pole näinud, olen ma rõõmus, kuid samal ajal on mu mõistus hirmust segaduses. Seepärast, oo, jumalate Jumal, oo, universumi elupaik, palun heida minu peale Oma armu ning ilmuta End mulle taas Jumala Isiksuse kujul.

TEXT 46: Oo, kõiksuse kuju, oo, tuhandekäeline Jumal, ma soovin näha Sind Sinu neljakäelisel kujul, kui Sinu pead katab kroon ning kui Sa hoiad kätes nuia, ketast, merikarpi ja lootoselille. Ma ihkan näha Sind sellisel kujul.

TEXT 47: Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Mu kallis Arjuna, Oma sisemise energia abil oli Mul õnn sulle näidata seda ülimat kõiksuse kuju materiaalses maailmas. Enne sind pole keegi seda algset, piiritut ja pimestavalt säravat kuju näinud.

TEXT 48: Oo, parim Kuru sõdalastest, enne sind pole keegi Minu kõiksuse kuju näinud, sest ei „Vedade" uurimise, ohverduste, heategevuse, jumalakartlike tegude ega karmide askeeside läbi pole võimalik seda kuju materiaalses maailmas näha.

TEXT 49: Sa sattusid hirmu ning segaduse mõjuvalda, nähes Minu kohutavat kuju. Olgu sellel nüüd lõpp. Mu pühendunu, ole taas vaba rahutusest. Rahuliku mõistusega võid sa nüüd vaadata kuju, mida soovid näha.

TEXT 50: Sañjaya ütles Dhṛtarāṣṭrale: Olles seda Arjunale öelnud, ilmutas Jumala Kõrgeim Isiksus, Kṛṣṇa, End Oma tegelikul, neljakäelisel kujul ning omandas lõpuks kahekäelise kuju, hajutamaks Arjuna hirmu.

TEXT 51: Kui Arjuna nägi Kṛṣṇat Tema algsel kujul, ütles ta: Oo, Janārdana, nähes Sinu ülimalt ilusat inimnäolist keha, on mu mõistus nüüd rahunenud ning mu algne loodus taastunud.

TEXT 52: Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Mu kallis Arjuna, seda Minu keha, mida sa praegu vaatled, on väga raske näha. Isegi pooljumalad otsivad alati võimalust selle nägemiseks, sest see on sedavõrd armas vaatepilt.

TEXT 53: Seda Minu keha, mida sa oma transtsendentaalsete silmadega praegu näed, pole võimalik mõista lihtsalt „Vedasid" uurides, rangeid askeese järgides, heategevusega tegeledes või Minu ees templis kummardades. Need ei ole vahendid, mille abil Mind on võimalik näha sellisena nagu Ma olen.

TEXT 54: Mu kallis Arjuna, ainult kõrvalekaldumatu pühendunud teenimisega on Mind võimalik mõista sellisena nagu Ma olen, seistes sinu ees, ning näha Mind näost näkku. Ainult sel viisil võid sa mõista Minu isiksuse saladusi.

TEXT 55: Mu kallis Arjuna, see, kes rakendab end Minu puhtasse pühendunud teenimisse, mis on vaba karmaliste tegevuste ja mõttespekulatsioonide saastast, kes töötab Minu heaks, kes seab Mind oma elu kõrgeimaks eesmärgiks ning kes suhtub sõbralikult igasse elusolendisse, jõuab kindlasti Minu juurde.

« Previous Next »