No edit permissions for Bulgarian

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА

Вселенската форма

ТЕКСТ 1: Арджуна каза: След като изслушах наставленията, които Ти милостиво ми даде във връзка с тези най-поверителни духовни теми, илюзията ми се разсея.

ТЕКСТ 2: О, лотосооки, чух от теб с подробности как се появява и напуска всяко живо същество и осъзнах твоето неизчерпаемо величие.

ТЕКСТ 3: О, най-велик от всички личности, о, върховна форма, виждам те тук пред мен в изначалния ти облик, но бих искал да видя и как си влязъл в космичното проявление, както Ти ми описа себе си. Искам да видя тази твоя форма.

ТЕКСТ 4: О, мой Господи, о, господарю на мистичните сили, ако мислиш, че мога да видя космичната ти форма, бъди милостив да ми покажеш това неограничено вселенско себе.

ТЕКСТ 5: Върховната Божествена Личност каза: Мой скъпи Арджуна, о, сине на Птх, виж моето великолепие в стотици хиляди, различни божествени и многоцветни форми.

ТЕКСТ 6: О, най-добър от Бхратите, виж различните проявления на дити, Васу, Рудра, Ашвинӣ-кумра и на другите полубогове. Погледни многобройните удивителни неща, които никой никога не е виждал и чувал.

ТЕКСТ 7: О, Арджуна, в това мое тяло ще откриеш желаното от теб. Тази вселенска форма ще ти представи всичко, което искаш да видиш в момента и което би искал да видиш в бъдеще. Всичко – подвижно и неподвижно – е тук на едно място.

ТЕКСТ 8: Но ти не можеш да ме видиш с твоите очи. Затова ти давам божествени очи. Виж моето мистично могъщество!

ТЕКСТ 9: Саджая каза: О, Царю, след като каза това, Върховният господар на всички мистични сили, Божествената Личност, показва своята вселенска форма пред Арджуна.

ТЕКСТОВЕ 10 – 11: Арджуна вижда в тази вселенска форма безброй усти, очи и удивителни видения. Украсена е с неземни орнаменти и има безчет божествени оръжия. Носи райски гирлянди и одежди, а тялото ѝ е намазано с различни божествени благоухания. Всичко това е удивително блестящо, безкрайно и всепроникващо.

ТЕКСТ 12: Ако стотици хиляди слънца изведнъж изгреят в небето, тяхното сияние може да наподоби блясъка на Върховната Личност в тази вселенска форма.

ТЕКСТ 13: Арджуна вижда във вселенската форма на Бога безкрайните проявления на Вселената, събрани на едно място, макар и разделени на много, много хиляди.

ТЕКСТ 14: Тогава, объркан и удивен, с настръхнала коса, Арджуна навежда глава, за да отдаде почитания, и с допрени длани започва да се моли на Върховния Бог.

ТЕКСТ 15: Арджуна каза: Мой скъпи Бог Кш̣а, виждам събрани в твоето тяло всички полубогове и другите живи същества. Виждам Брахм, седнал върху лотосовия цвят, също и Господ Шива, всички мъдреци и божествените змии.

ТЕКСТ 16: О, Господарю на Вселената, о, вселенска форма, виждам в твоето тяло много, много ръце, кореми, усти и очи, разпрострени навсякъде. Аз не виждам в теб нито край, нито среда, нито начало.

ТЕКСТ 17: Трудно е да бъде видяна твоята форма поради заслепяващото ѝ сияние, излъчвано във всички посоки като пламтящ огън или неизмеримия блясък на Слънцето. И все пак аз виждам навсякъде тази сияеща форма, украсена с различни корони, боздугани и дискове.

ТЕКСТ 18: Ти си висшата цел на познанието. Ти си крайното убежище за цялата Вселена. Ти си неизчерпаем, Ти си предвечният. Ти си поддръжникът на вечната религия, Божествената Личност. Това е моето мнение.

ТЕКСТ 19: Ти си без начало, без среда и без край. Славата ти е безгранична. Ти имаш безброй ръце, а Слънцето и Луната са твоите очи. Виждам как от устата ти излиза пламтящ огън, изпепеляващ цялата Вселена със собственото си сияние.

ТЕКСТ 20: Въпреки че си един, Ти обхващаш изцяло небето, планетите и пространството между тях. О, велики, виждайки тази удивителна и ужасяваща форма, всички светове изпадат в смут.

ТЕКСТ 21: Полубоговете ти се отдават и влизат в теб. Някои от тях поради силна уплаха отправят молитви с допрени длани. Много велики мъдреци и личности, постигнали съвършенство, възклицават: „Мир! Мир!“ и ти се молят, пеейки ведически химни.

ТЕКСТ 22: Различните проявления на Господ Шива, дитите, Васу, Сдхите, Вишвадевите, двамата Ашвӣ, Марутите, прародителите, Гандхарвите, Якш̣ите, Асурите и съвършените полубогове те гледат с удивление.

ТЕКСТ 23: О, силноръки, всички планети и техните полубогове са смутени от вида на твоята огромна форма с многобройни лица, очи, ръце, бедра, крака, кореми и ужасяващи зъби. И както те са обезпокоени, така обезпокоен съм и аз.

ТЕКСТ 24: О, всепроникващ Виш̣у, като виждам твоето многоцветно сияние да докосва небето, като виждам отворените ти усти и твоите големи блестящи очи, умът ми се обърква от страх. Не мога да запазя спокойствие и уравновесеност.

ТЕКСТ 25: О, Бог на боговете, о, убежище на световете, моля те, бъди милостив към мен. Не мога да запазя равновесие, като гледам твоите пламтящи, подобни на смъртта лица и страшните ти зъби. Аз съм напълно объркан.

ТЕКСТОВЕ 26 – 27: Синовете на Дхтарш̣ра заедно с царете съюзници и Бхӣш̣ма, Дроа, Кара, а също и нашите главни воини, се хвърлят в страшните ти усти. Виждам някои от тях притиснати между зъбите ти със смазани глави.

ТЕКСТ 28: Както водите на многобройните реки се вливат в океана, така и тези велики воини влизат в горящите ти усти.

ТЕКСТ 29: Виждам всички хора да се втурват със страшна сила в твоите усти като нощни пеперуди, устремени към гибелта си в пламтящия огън.

ТЕКСТ 30: О, Виш̣у, виждам как с твоите пламтящи усти поглъщаш хората от всички страни. Обгърнал цялата Вселена със сиянието си, Ти се разкриваш с ужасни изгарящи лъчи.

ТЕКСТ 31: О, Бог на боговете, толкова ужасен по форма, моля те, кажи ми кой си Ти. Отдавам ти почитта си; моля те да бъдеш милостив към мен. Ти си изначалният Бог. Искам да те разбера, защото не зная каква е мисията ти.

ТЕКСТ 32: Върховната Божествена Личност каза: Аз съм времето, великият разрушител на световете, носещ гибел на всичко живо. С изключение на вас (Павите), всички воини и от двете армии ще бъдат избити.

ТЕКСТ 33: Затова, изправи се! Приготви се да се сражаваш и да спечелиш слава! Победи враговете си и се радвай на процъфтяващо царство! По моя замисъл те вече са мъртви и ти, о, Савясчӣ, можеш да бъдеш само инструмент в това сражение.

ТЕКСТ 34: Дроа, Бхӣш̣ма, Джаядратха, Кара и другите велики воини вече са унищожени от мен. Затова убий ги и не се безпокой! Просто се сражавай и ще победиш враговете си в битката.

ТЕКСТ 35: Саджая каза на Дхтарш̣ра: О, Царю, като изслушва думите, изречени от Върховната Божествена Личност, треперещият Арджуна отново и отново му отдава почитания с допрени длани. Изпълнен със страхопочитание, с пресекващ глас той казва следното на Бог Кш̣а.

ТЕКСТ 36: Арджуна каза: О, господарю на сетивата, светът се изпълва с радост, когато слуша твоето име, и всеки се привързва към теб. Докато съвършените същества ти отдават почитания, демоните са ужасени и се разбягват във всички посоки. Това е напълно справедливо.

ТЕКСТ 37: О, велики, по-велик и от Брахм, Ти си изначалният творец. Как да не ти отдават смирените си почитания! О, необятни, Бог на боговете, убежище на Вселената! Ти си непресъхващият извор, причината на всички причини. Ти си трансцендентален спрямо това материално проявление.

ТЕКСТ 38: Ти си изначалната Божествена Личност, предвечният, крайното убежище на този проявен космичен свят. Ти знаеш всичко, Ти си всичко, което може да бъде узнато. Ти си върховното убежище отвъд материалните гуи. О, безгранична форма! Цялата Вселена е проникната от теб!

ТЕКСТ 39: Ти си въздухът и върховният властелин! Ти си огънят, водата, Луната! Ти си Брахм, първото живо същество, Ти си великият прадядо. Отдавам ти смирените си почитания хиляди пъти, отново и отново!

ТЕКСТ 40: Отдавам почитания пред теб, зад теб и от всички страни! О, безкрайна сила, Ти си господар на неизмеримо могъщество! Ти си всепроникващ и така Ти си всичко.

ТЕКСТОВЕ 41 – 42: Аз мислех за теб като за мой приятел и без да познавам твоето величие, необмислено те наричах „О, Кш̣а“, „О, Я̄дава“, „О, приятелю“. Моля те, прости ми стореното от безумие или любов. Много пъти не съм те почитал в шегите си, докато сме делели едно и също легло, седели сме или сме се хранели заедно, понякога сами, а понякога сред приятели. О, непогрешими, моля прошка за всички тези обиди.

ТЕКСТ 43: Ти си бащата на цялото космично проявление, на подвижното и неподвижното; Ти си неговият обожаван господар, върховният духовен учител. Никой не ти е равен, нито може да се сравнява с теб. О, владетелю на неизмерима сила, как би могъл някой в трите свята да е по-велик от теб!

ТЕКСТ 44: Ти си Върховният Бог и всяко живо същество трябва да те обожава. Затова аз падам пред теб, отдавам смирените си почитания и те моля за милост. Както бащата понася дързостта на сина си, приятелят – грубостта на приятеля си, а съпругът – небрежността на жена си, моля те, понеси и Ти оскърбленията, които може да съм извършил към теб.

ТЕКСТ 45: След като видях тази вселенска форма, която никога преди това не бях виждал, аз съм радостен, но в същото време умът ми е скован от страх. Затова те моля, о, Бог на боговете, о, обител на Вселената, бъди милостив и отново покажи формата си на Божествена Личност.

ТЕКСТ 46: О, вселенска форма, о, хилядоръки Господи, желая да те видя в твоята четириръка форма с шлем на главата и с боздуган, диск, раковина и лотос в ръцете. Копнея да те видя в тази форма.

ТЕКСТ 47: Върховната Божествена Личност каза: Мой скъпи Арджуна, щастлив съм, че с моята вътрешна енергия ти показах върховната вселенска форма в материалния свят. Никой никога преди теб не е виждал тази изначална, безкрайна и изпълнена със сияние форма.

ТЕКСТ 48: О, най-добър от воините на Куру, никой никога преди теб не е виждал тази моя вселенска форма, защото в материалния свят нито с изучаване на Ведите, нито с жертвоприношения, нито чрез благотворителност, благочестиви дейности или строги въздържания е възможно да бъда видян в тази форма.

ТЕКСТ 49: Ти се смути и обърка, когато видя този мой ужасен образ. Нека свършим с това. Мой предан, освободи се от всички страхове и със спокоен ум виж сега формата, която пожела.

ТЕКСТ 50: Саджая каза на Дхтарш̣ра: След тези думи Върховната Божествена Личност, Кш̣а, показа своята четириръка форма и после отново прояви двуръката си форма, успокоявайки уплашения Арджуна.

ТЕКСТ 51: Когато видя Кш̣а в изначалната му форма, Арджуна каза: О, Джанрдана, тази прекрасна, подобна на човешката форма, успокоява ума ми и аз възвръщам истинската си същност.

ТЕКСТ 52: Върховната Божествена Личност каза: Мой скъпи Арджуна, формата, в която ме виждаш сега, е много трудно да бъде видяна. Дори полубоговете постоянно търсят възможност да видят тази толкова скъпа форма.

ТЕКСТ 53: Формата, която виждаш с трансценденталните си очи, не може да бъде разбрана просто с изучаване на Ведите, със сурови въздържания, с благотворителност или обожание. Това не са начините, чрез които човек може да ме види такъв, какъвто съм.

ТЕКСТ 54: Мой скъпи Арджуна, единствено с всеотдайно предано служене мога да бъда разбран такъв, какъвто съм – както сега стоя пред теб и ти ме виждаш непосредствено. Това е начинът да проникнеш в тайните на разбирането ми.

ТЕКСТ 55: Мой скъпи Арджуна, този, който ми служи с чиста преданост, освободен от замърсяването на плодоносни дейности и умозрителни разсъждения; този, който работи за мен, превърнал ме е във върховна цел на живота си и се отнася приятелски с всички живи същества – той със сигурност идва при мен.

« Previous Next »