No edit permissions for Dansk

KAPITEL TI

Den Absoluttes overdådighed

TEXT 1: Guddommens Højeste Personlighed sagde: Lyt nu igen, O stærkarmede Arjuna. Fordi du er Min elskede ven, vil Jeg for din skyld tale videre og give dig en viden, der vil berede dig stor glæde.

TEXT 2: Hverken skaren af halvguder eller de store vismænd kender Min oprindelse eller overdådighed, for i alle henseender er Jeg oprindelsen til halvguderne og vismændene.

TEXT 3: Den, der kender Mig som den ufødte, som den uden begyndelse og som den Højeste Hersker over alle verdener – kun han, uforledt blandt mennesker, bliver befriet for al synd.

TEXTS 4-5: Intelligens, viden, frihed for tvivl og illusion, tilgivelse, sandfærdighed, beherskelse af sanserne, beherskelse af sindet, lykke og lidelse, fødsel, død, frygt, frygtløshed, ikke-vold, sindsro, tilfredshed, askese, velgørenhed, berømmelse og vanære – alle disse forskellige kvaliteter hos de levende væsener er udelukkende skabt af Mig.

TEXT 6: De syv store vismænd og før dem de fire andre store vismænd og Manuerne [menneskehedens forfædre] kommer fra Mig og er født fra Mit sind, og alle levende væsener, der befolker de forskellige planeter, nedstammer fra dem.

TEXT 7: En person, der virkelig er overbevist om denne Min overdådighed og mystiske kraft, engagerer sig i uforfalsket hengiven tjeneste. Om det hersker der ingen tvivl.

TEXT 8: Jeg er kilden til alle åndelige og materielle verdener. Alt kommer fra Mig. De vise, der forstår dette til fulde, engagerer sig i Min hengivne tjeneste og tilbeder Mig af hele deres hjerte.

TEXT 9: Mine rene hengivnes tanker dvæler i Mig, deres liv er helt viet til Min tjeneste, og de erfarer stor tilfredsstillelse og lyksalighed ved altid at oplyse hinanden og tale om Mig.

TEXT 10: Til dem, der konstant hengiver sig til at tjene Mig med kærlighed, giver jeg den forståelse, gennem hvilken de kan komme til Mig.

TEXT 11: For at vise dem særlig barmhjertighed fordriver Jeg, der bor i deres hjerter, med kundskabens lysende lampe det mørke, der er født af uvidenhed.

TEXTS 12-13: Arjuna sagde: Du er Guddommens Højeste Personlighed, den højeste bolig, den reneste, den Absolutte Sandhed. Du er den evige, transcendentale, oprindelige person, den ufødte, den største af alle. Alle de store vismænd som Nārada, Asita, Devala og Vyāsa bekræfter denne sandhed om Dig, og nu bekendtgør Du den Selv for mig.

TEXT 14: O Kṛṣṇa, jeg accepterer fuldstændigt alt det, Du har fortalt mig, som sandt. Hverken halvguderne eller dæmonerne kan forstå Din personlighed, O Herre.

TEXT 15: O Højeste Person, altings ophav, alle væseners Herre, gudernes Gud og universets Herre, Du alene kender Dig Selv gennem Din indre kraft!

TEXT 16: Vil du ikke fortælle mig i detaljer om Dine guddommelige overdådigheder, hvormed Du gennemtrænger alle disse verdener og forbliver i dem?

TEXT 17: O Kṛṣṇa, O Højeste Mystiker, hvordan skal jeg konstant tænke på Dig, og hvordan kan jeg kende Dig? I hvilke forskellige former skal Du huskes, O Guddommens Højeste Personlighed?

TEXT 18: O Janārdana, vil Du ikke endnu en gang beskrive Dine overdådigheders mystiske kraft i detaljer? Jeg bliver aldrig træt af at høre om Dig, for jo mere jeg hører, desto mere ønsker jeg at smage Dine nektariske ord.

TEXT 19: Guddommens Højeste Personlighed sagde: Ja, lad Mig fortælle dig om Mine pragtfulde manifestationer, O Arjuna, men kun om de mest fremtrædende, for Min overdådighed er ubegrænset.

TEXT 20: O Arjuna, Jeg er Oversjælen, der sidder i hjertet på alle levende skabninger. Jeg er begyndelsen såvel som midten og enden på alle levende væsener.

TEXT 21: Af Ādityaerne er Jeg Viṣṇu, af lys er Jeg den strålende sol, blandt Maruterne er Jeg Marīci, og af stjernerne er Jeg Månen.

TEXT 22: Af Vedaerne er Jeg Sāma Veda, blandt halvguderne er Jeg Indra, himlens konge, af sanserne er Jeg sindet, og i levende væsener er Jeg livskraften [bevidstheden].

TEXT 23: Af alle Rudraerne er Jeg Herren Śiva, blandt yakṣaer og rākṣasaer er Jeg Herren over velstand [Kuvera], af Vasuerne er Jeg ilden [Agni], og af bjerge er Jeg Meru.

TEXT 24: Du skal vide, O Arjuna, at af præster er jeg den ypperste, Bṛhaspati. Blandt generaler er Jeg Kārttikeya, og af vandreservoirer er Jeg havet.

TEXT 25: Blandt de store vismænd er Jeg Bhṛgu, og af lydvibrationer er Jeg det transcendentale oṁ. Af offerhandlinger er Jeg recitationen af de hellige navne [japa], og af ubevægelige ting er Jeg Himālaya.

TEXT 26: Af alle træer er jeg banyantræet, og af vismændene blandt halvguderne er Jeg Nārada. Blandt gandharvaer er Jeg Citraratha, og blandt fuldkommengjorte væsener er Jeg vismanden Kapila.

TEXT 27: Du skal vide, at blandt heste er Jeg Ucchaiḥśravā, der fremkom, da havet blev kærnet for nektar. Af statelige elefanter er Jeg Airāvata, og blandt mennesker er Jeg monarken.

TEXT 28: Af våben er Jeg tordenkilen, og blandt køer er Jeg surabhien. Af årsager til forplantning er Jeg Kandarpa, kærlighedens gud, og blandt slanger er Jeg Vāsuki.

TEXT 29: Af de mangehovedede nāgaer er Jeg Ananta, og blandt vandlevende væsner er Jeg halvguden Varuṇa. Af hedengangne forfædre er Jeg Aryamā, og blandt lovens håndhævere er Jeg Yama, dødens herre.

TEXT 30: Blandt Daitya-dæmonerne er Jeg den hengivne Prahlāda, blandt undertrykkere er Jeg tiden, blandt dyr er Jeg løven, og blandt fugle er Jeg Garuḍa.

TEXT 31: Blandt rensende elementer er Jeg vinden, blandt våbenførere er Jeg Rāma, af fisk er Jeg hajen, og af strømmende floder er Jeg Ganges.

TEXT 32: O Arjuna, i alle skabelser er Jeg begyndelsen og slutningen såvel som midten. Blandt alle videnskaber er Jeg den åndelige videnskab om selvet, og blandt logikere er Jeg den endegyldige sandhed.

TEXT 33: Af bogstaver er Jeg bogstavet A, og af sammensatte ord er Jeg parret [dvandva]. Jeg er også den utrættelige tid, og af skabere er Jeg Brahmā.

TEXT 34: Jeg er den altfortærende død, og Jeg er det skabende princip bag alt, der endnu skal komme. Blandt kvinder er Jeg berømmelse, lykke, veltalenhed, hukommelse, intelligens, standhaftighed og tålmodighed.

TEXT 35: Blandt hymnerne i Sāma Veda er Jeg Bṛhat-sāma, og af poesi er Jeg Gāyatrī. Af måneder er Jeg Mārgaśīrṣa [november-december], og af årstider er Jeg den blomstrende vår.

TEXT 36: Blandt bedrag er Jeg hasardspillet, og hos de pragtfulde er Jeg pragten. Jeg er sejr, Jeg er eventyr, og Jeg er styrken hos de stærke.

TEXT 37: Af Vṛṣṇis efterkommere er Jeg Vāsudeva, og af Pāṇḍavaerne er Jeg Arjuna. Af vismændene er Jeg Vyāsa, og blandt store tænkere er Jeg Uśanā.

TEXT 38: Af alle midler til at undertrykke lovløshed er Jeg straffen, og blandt alle dem, der søger sejr, er Jeg moral. Blandt hemmelige ting er Jeg tavshed, og blandt de vise er Jeg visdommen.

TEXT 39: Endvidere er Jeg det livgivende frø til alle eksistenser, O Arjuna. Der findes intet væsen, bevægeligt eller ubevægeligt, der kan eksistere uden Mig.

TEXT 40: O du mægtige betvinger af fjender, der er ingen ende på Mine guddommelige manifestationer. Hvad end Jeg har berettet for dig, er blot en antydning af Mine uendelige overdådigheder.

TEXT 41: Du må forstå, at alle overdådige, pragtfulde og strålende skabelser udspringer fra blot en gnist af Min pragt.

TEXT 42: Men hvilket behov er der for al denne detaljerede viden, O Arjuna? Med et enkelt fragment af Mig selv gennemtrænger og opretholder Jeg hele dette univers.

« Previous Next »