No edit permissions for Dansk

TEXT 27

yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha

yāvat — hvad end; sañjāyate — der bliver til; kiñcit — hvilken som helst; sattvam — eksistens; sthāvara — ubevægelig; jaṅgamam — og bevægelig; kṣetra — af kroppen; kṣetra-jña — og kroppens kender; saṁyogāt — gennem foreningen; tat viddhi — du bør forstå det; bharata-ṛṣabha — O du bedste blandt Bhārataer.

O du bedste blandt Bhārataer, du må forstå, at hvad du end ser eksistere, det være sig bevægeligt såvel som ubevægeligt, er det intet andet end en kombination af handlingsfeltet og handlingsfeltets kender.

FORKLARING: Både den materielle natur og det levende væsen, der begge eksisterede før skabelsen af kosmos, bliver forklaret i dette vers. Alt det, der er skabt, er intet andet end en kombination af det levende væsen og den materielle natur. Der er mange manifestationer som træer, bjerge og bakker, der ikke bevæger sig, og der findes mange ting, der bevæger sig, og alle er de intet andet end kombinationer af den materielle natur og den højere natur, det levende væsen. Ingenting kan vokse uden kontakten med den højere natur, det levende væsen. Forbindelsen mellem den materielle natur og den højere natur går for evigt for sig, og denne kombination bevirkes af den Højeste Herre. Derfor står både den højere og den lavere natur under Hans kontrol. Den materielle natur skabes af Ham, og den højere natur bliver anbragt i denne materielle natur. På den måde finder alle aktiviteter og manifestationer sted.

« Previous Next »