No edit permissions for Croatian

STIH 27

yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha


yāvat – sve što; sañjāyate – nastane; kiñcit – sve što; sattvam – postoji; sthāvara – nepokretno; jaṅgamam – pokretno; kṣetra – tijela; kṣetra-jña – i poznavatelja tijela; saṁyogāt – spoj; tat viddhi – moraš znati; bharata-ṛṣabha – o najbolji Bhārato.


O najbolji Bhārato, znaj da je sve što postoji, i pokretno i nepokretno, samo spoj polja djelovanja i poznavatelja polja.


SMISAO: U ovom su stihu objašnjeni materijalna priroda i živo biće, koji su postojali prije stvaranja svemira. Sve tvorevine predstavljaju samo spoj živoga bića i materijalne prirode. Brojna nepokretna očitovanja, poput drveća, planina i brda, kao i pokretna očitovanja poput živih stvorenja samo su spojevi materijalne prirode i više prirode, živoga bića. Bez dodira više prirode, živoga bića, ništa ne može rasti. Odnos između materije i više prirode postoji vječno, a njihovo spajanje uzrokuje Svevišnji Gospodin. On upravlja i višom i nižom prirodom. Stvara materijalnu prirodu i u nju stavlja višu prirodu. Tako nastaju sve djelatnosti i očitovanja.

« Previous Next »