No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 46

yataḥ pravṛttir bhūtānāṁ
yena sarvam idaṁ tatam
sva-karmaṇā tam abhyarcya
siddhiṁ vindati mānavaḥ

yataḥ — kellelt; pravṛttiḥ — vool; bhūtānām — kõikide elusolendite; yena — kelle poolt; sarvam — kõike; idam — seda; tatam — läbitakse; sva- karmaṇā — tema oma kohustustega; tam — Teda; abhyarcya — teenimisega; siddhim — täiuslikkuse; vindati — saavutab; mānavaḥ — inimene.

Teenides Jumalat, kes on kõikide elusolendite allikas ning kes on kõikeläbiv, võib inimene oma kohustuste täitmise läbi täiuslikkuseni jõuda.

Nagu öeldud viieteistkümnendas peatükis, on kõik elusolendid Kõigekõrgema Jumala väikesed lahutamatud osakesed. Seega on Kõigekõrgem Jumal kõikide elusolendite algus. Seda kinnitab ka „Vedānta-sūtra": janmādy asya yataḥ. Kõigekõrgem Jumal on seega iga elusolendi elu alguseks. Ning nagu öeldakse seitsmeteistkümnendas peatükis, on Kõigekõrgem Jumal Oma kahe energia – välise ja sisemise energia – kaudu kõikeläbiv. Seepärast peaks inimene teenima Kõigekõrgemat Jumalat ja Tema energiaid. Tavaliselt teenivad vaiṣṇavatest pühendunud Kõigekõrgemat Jumalat ning Tema sisemist energiat. Tema väline energia on sisemise energia moondunud peegeldus. Väline energia on vaid taust, samas kui Kõrgeim Jumal viibib Oma täieõigusliku ekspansioonina, Paramātmāna kõikjal. Ta on Ülihing nii kõikides pooljumalates, kõikides inimestes kui ka kõikides loomades. Ta on kõikjal. Seepärast peaks iga inimene mõistma, et tema kui Kõigekõrgema Jumala lahutamatu osake omab kohustust teenida Kõigekõrgemat. Iga inimene peaks rakendama end Jumala pühendunud teenimisse täies Kṛṣṇa teadvuses. Selline on käesoleva värsi soovitus.

Igaüks peaks mõtlema, et ta teeb ühte või teistsugust tööd seetõttu, et Hṛṣīkeśa, meelte valitseja, on talle selle määranud, ning kasutama kõiki oma töö vilju Jumala Kõrgeima Isiksuse, Śrī Kṛṣṇa teenimiseks. Kui inimene mõtleb täies Kṛṣṇa teadvuses viibides alati sel moel, siis võib ta Jumala armu läbi kõigest teadlikuks saada. See on elu täiuslikkus. Jumal ütleb „Bhagavad-gītās" (12.7): teṣām ahaṁ samuddhartā. Kõigekõrgem Jumal Ise hoolitseb sellise pühendunu vabanemise eest. See on elu kõrgeim täiuslikkus. Ükskõik, millist ametit inimene ka omaks, saavutab ta täiuslikkuse, kui ta teenib Kõigekõrgemat Jumalat.

« Previous Next »