No edit permissions for Croatian

STIH 46

yataḥ pravṛttir bhūtānāṁ
yena sarvam idaṁ tatam
sva-karmaṇā tam abhyarcya
siddhiṁ vindati mānavaḥ


yataḥ – iz koga; pravṛttiḥ – nastaju; bhūtānām – sva živa bića; yena – koji; sarvam – sve; idam – ovo; tatam – prožima; sva-karmaṇā – vlastitim dužnostima; tam – Njega; abhyarcya – obožavajući; siddhim – savršenstvo; vindati – dostiže; mānavaḥ – čovjek.


Obožavanjem Gospodina, koji je izvor svih živih bića i koji je sveprožimajući, čovjek može dostići savršenstvo obavljajući vlastite dužnosti.


SMISAO: Kao što je bilo rečeno u petnaestom poglavlju, sva su živa bića odvojeni sastavni djelići Svevišnjega Gospodina. Tako je Svevišnji Gospodin podrijetlo svih živih bića. To je potvrđeno u Vedānta-sūtri – janmādy asya yataḥ. Prema tome, Svevišnji je Gospodin izvor života svakog živog bića. U sedmom poglavlju Bhagavad-gīte bilo je rečeno da Svevišnji Gospodin Svojim energijama, izvanjskom i unutarnjom, prožima sve. Zato Ga trebamo obožavati zajedno s Njegovim energijama. Vaiṣṇave obično obožavaju Svevišnjega Gospodina zajedno s Njegovom unutarnjom energijom. Njegova je izvanjska energija iskrivljeni odraz unutarnje energije. Izvanjska je energija pozadina, ali Svevišnji Gospodin se u obliku Svoje potpune ekspanzije, Paramātme, nalazi svuda. On je Nad-duša svih polubogova, svih ljudskih bića, svih životinja, svega. Zato trebamo znati da smo kao sastavni djelići Svevišnjega Gospodina dužni služiti Svevišnjeg. Svatko treba predano služiti Gospodina, potpuno svjestan Kṛṣṇe. To je preporučeno u ovom stihu.


Svatko treba misliti da mu je njegovo zanimanje dodijelio Hṛṣīkeśa, gospodar osjetila. Plodovima svoga rada treba obožavati Svevišnju Božansku Osobu, Śrī Kṛṣṇu. Ako uvijek mislimo na taj način, potpuno svjesni Kṛṣṇe, onda ćemo Gospodinovom milošću postati svjesni svega. To je savršenstvo života. Gospodin kaže u Bhagavad-gīti (12.7): teṣām ahaṁ samuddhartā. Svevišnji Gospodin osobno preuzima brigu o oslobođenju takvog bhakte. To je najviše savršenstvo života. Ako služimo Svevišnjeg Gospodina, bez obzira na svoje zanimanje, dostići ćemo najviše savršenstvo.

« Previous Next »