No edit permissions for Polish

Bhagavad-gītā Taka Jaką Jest

Prolog

Dedykacja

Wstęp

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1: Obserwacja wojsk na Polu Bitewnym Kurukṣetra

ROZDZIAŁ 2: Treść Gīty w skrócie

ROZDZIAŁ 3: Karma-yoga

ROZDZIAŁ 4: Wiedza Transcendentalna

ROZDZIAŁ 5: Karma-yoga – Działanie w Świadomości Kṛṣṇy

ROZDZIAŁ 6: Dhyāna-yoga

ROZDZIAŁ 7: Wiedza o Absolucie

ROZDZIAŁ 8: Osiąganie Najwyższego

ROZDZIAŁ 9: Wiedza Najbardziej Poufna

ROZDZIAŁ 10: Bogactwo Absolutu

ROZDZIAŁ 11: Forma Kosmiczna

ROZDZIAŁ 12: Służba Oddania

ROZDZIAŁ 13: Natura, Podmiot Radości i Świadomość

ROZDZIAŁ 14: Trzy Siły Natury Materialnej

ROZDZIAŁ 15: Yoga Najwyższej Osoby

ROZDZIAŁ 16: Natury Boskie i Demoniczne

ROZDZIAŁ 17: Rodzaje wiary

ROZDZIAŁ 18: Konkluzja – Doskonałość Wyrzeczenia

Informacja odnośnie drugiej edycji