No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 28

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

samam — rovnako; sarveṣu — vo všetkých; bhūteṣu — živých bytostiach ; tiṣṭhan-tam — sídli; parama-īśvaram — Nadduša; vinaśyatsu — v zničiteľnom; avinaśyantam — nezničiteľný; yaḥ — ten, kto; paśyati — vidí; saḥ — on; paśyati — skutočne vidí.

Ten, kto vidí, že individuálnu dušu sprevádza vo všetkých telách Nadduša, a chápe, že ani duša, ani Nadduša, nemôžu zaniknúť spolu so zánikom tela, ten vpravde vidí.

Ten, kto vďaka dobrej spoločnosti dokáže vidieť tieto tri elementy — telo, užívateľa tela (individuálnu dušu) a priateľa individuálnej duše (Naddušu) — má skutočné poznanie. Dovtedy, kým človek nie je v spoločnosti duchovne znalej osoby, nemôže poznať tieto tri veci. Tí, ktorí túto možnosť nemajú, sú nevedomí. Vidia iba svoje telo a myslia si, že so zánikom tela všetko skončí. Ale v skutočnosti tomu tak nie je. Duša i Nadduša jestvujú aj po zániku tela a spoločne a večne putujú rôznymi pohyblivými i nehybnými formami. Sanskṛtské slovo parameśvara sa niekedy prekladá ako individuálna duša, pretože duša je pánom tela a po jeho zániku dostáva ďalšie. V tomto zmysle je teda pánom. Iní interpretujú slovo parameśvara ako Nadduša. V každom prípade však individuálna duša a Nadduša jestvujú neustále. Nezanikajú. Ten, kto vidí veci v tomto svetle, vidí ich také aké sú.

« Previous Next »