No edit permissions for Slovenčina

Bhagavad-gītā — taká, aká je

Pred bitkou

Venovanie

Predslov

Úvod

KAPITOLA PRVÁ: Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku

KAPITOLA DRUHÁ: Zhrnutie obsahu Bhagavad-gīty

KAPITOLA TRETIA: Karma-yoga

KAPITOLA ŠTVRTÁ: Transcendentálne poznanie

KAPITOLA PIATA: Karma-yoga — konanie s mysľou upretou na Kṛṣṇu

KAPITOLA ŠIESTA: Dhyāna-yoga

KAPITOLA SIEDMA: Poznanie o Absolútnom

KAPITOLA ÔSMA: Dosiahnutie Najvyššieho

KAPITOLA DEVIATA: Najdôvernejšie poznanie

KAPITOLA DESIATA: Majestát Absolútneho

KAPITOLA JEDENÁSTA: Vesmírna podoba

KAPITOLA DVANÁSTA: Oddaná služba

KAPITOLA TRINÁSTA: Príroda, požívateľ, vedomie

KAPITOLA ŠTRNÁSTA: Tri kvality hmotnej prírody

KAPITOLA PÄTNÁSTA: Yoga Najvyššej Osobnosti

KAPITOLA ŠESTNÁSTA: Božské a démonské povahy

KAPITOLA SEDEMNÁSTA: Druhy viery

OSEMNÁSTA KAPITOLA: Dokonalosť odriekania

A Note About the Second Edition