No edit permissions for Slovenian

VERZ 28

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati


samam – enako; sarveṣu – v vseh; bhūteṣu – živih bitjih; tiṣṭhan-tam – prebivajočo; parama-īśvaram – Naddušo; vinaśyatsu – v uničljivem; avinaśyantam – ki ni uničena; yaḥ – vsakdo, kdor; paśyati – vidi; saḥ – on; paśyati – dejansko vidi.


Kdor v vsakem telesu vidi Naddušo in individualno dušo ter razume, da duša in Nadduša v uničljivem telesu sami nikoli nista uničeni, vidi stvari take, kakršne so.


Kdor se druži s svetimi ljudmi in lahko zato vidi zvezo trojega – telesa, lastnika telesa (individualne duše) in prijatelja individualne duše – ima pravo znanje. To troje lahko vidimo le, če se družimo s tistimi, ki resnično obvladajo duhovno znanost. Kdor nima družbe takih ljudi, živi v nevednosti. Zaveda se samo telesa in misli, da je s smrtjo le-tega vsega konec. V resnici pa ni tako. Po smrti telesa duša in Nadduša še naprej obstajata in večno nadaljujeta svojo pot skozi raznolike premične in nepremične življenjske oblike. Sanskrtska beseda parameśvara je včasih prevedena kot „individualna duša“, kajti duša je gospodar telesa, po njegovi smrti pa se preseli v drugo telo. V tem smislu je njegov gospodar. Nekaterim pa beseda parameśvara pomeni Naddušo. Naj bo tako ali drugače, po smrti materialnega telesa Nadduša in individualna duša obe še naprej obstajata in ne premineta. Kdor to vidi, dejansko vidi, kaj se dogaja.

« Previous Next »