No edit permissions for Ukrainian

TEXT 3

кшетра-джа чпі м віддгі
сарва-кшетрешу бграта
кшетра-кшетраджайор джна
йат тадж джна мата мама

кшетра-джам—той, хто знає поле; ча—також; апі—неодмінно; мм—Мене; віддгі—знай; сарва—усіх; кшетрешу—у тілесних полях; бграта—син Бгарати; кшетра—поле діяльності (тіло); кшетра-джайо—той, хто знає поле; джнам—знання про; йат— те, що; тат—це; джнам—знання; матам—судження; мама— Моє.

О нащадку Бгарати, ти повинен зрозуміти, що Я також перебуваю в усіх тілах і знаю їх, і що розуміння тіла й того, хто знає його, називають знанням. Таке Моє слово.

Обмірковуючи питання, що стосуються тіла і його знавця, душі й Наддуші, ми мусимо розглянути три різні теми: Господь, жива істота і матерія. В кожному полі діяльності, в кожному тілі присутні дві душі: індивідуальна і верховна. Наддуша є повновладною експансією Верховного Бога-Особи, Кши, і тому Кша каже: «Я також є тим, хто знає, але не одне окреме тіло, а всі тіла, як Верховний Усевідаючий. Я присутній в кожному тілі у вигляді Парамтми, Наддуші».

Той, хто, виходячи із Бгаґавад-ґти, в усіх подробицях вивчає питання про поле діяльності й про того, хто знає це поле, зможе досягти знання.

Господь каже: «Я той, хто знає поле діяльності, перебуваючи в кожному окремому тілі». Індивід може знати своє власне тіло, але він не володіє знанням про інші тіла. Верховний Бог-Особа, що присутній у всіх тілах у вигляді Наддуші, знає все про всі тіла. Господь знає всі тіла всіх різноманітних форм життя. Громадянин може знати все про свою ділянку землі, однак цар знає не лише про справи свого палацу, але й про всі приватні володіння своїх підданих. Так само, жива істота може особисто володіти певним тілом, але Верховний Господь — володар усіх тіл. Цар є справжнім володарем держави, а громадянин — другорядним. Так само і Верховний Господь є верховний володар усіх тіл.

Тіло складається з чуттів. Верховний Господь є Хшкеа, тобто «володар чуттів». Він — істинний повелитель чуттів, так само, як цар насправді керує всіма державними справами, а влада громадян має другорядний характер. Господь каже: «Я також той, хто знає». Це означає, що Він — верховний знавець, індивідуальна ж душа володіє знанням лише про своє конкретне тіло. У ведичній літературі це виражено таким чином:

кшетрі хі аррі
бджа чапі убгубге
тні ветті са йоґтм
тата кшетра-джа учйате

Тіло називається кшетра, і в ньому мешкає його власник, а також Верховний Господь, який знає і тіло, і його власника. Тому Його називають тим, хто знає всі поля. Різницю між полем діяльності, тим, хто знає діяльність і верховним знавцем діяльності далі описано так. Досконале знання про природне походження та будову тіла, про справжню природу та статус індивідуальної душі та про істинне верховне становище Наддуші називають у ведичній літературі джна. Це слова Кши. Знання полягає в розумінні того, що душа і Наддуша єдині і все ж таки відмінні одна від одної. Людина, яка не усвідомлює поля діяльності й того, хто знає про діяльність, не володіє досконалим знанням. Потрібно усвідомити становище практі (природи); пуруші (того хто насолоджується природою) й вари (того, хто знає і керує природою й окремою душею). Треба розрізняти їхні становища. Не можна плутати художника з картиною й мольбертом. Матеріальний світ, тобто поле діяльності, являє собою природу; жива істота насолоджується природою, а над природою та живими істотами стоїть верховний правитель, Бог-Особа. Мовою Вед (ветватара Упанішада 1.12) це виражено так: бгокт бгоґйа прерітра ча матв / сарва прокта трі-відга брахмам етат. Існують три концепції Брахмана: практі є Брахман у вигляді поля діяльності, джва (індивідуальна душа) також є Брахман і прагне керувати матеріальною природою, а домінує над цими двома також Брахман, але Він — істинний володар.

In this chapter it will also be explained that out of the two knowers, one is fallible and the other is infallible. One is superior and the other is subordinate. One who understands the two knowers of the field to be one and the same contradicts the Supreme Personality of Godhead, who states here very clearly, “I am also the knower of the field of activity.” One who misunderstands a rope to be a serpent is not in knowledge. There are different kinds of bodies, and there are different owners of the bodies. Because each individual soul has his individual capacity for lording it over material nature, there are different bodies. But the Supreme also is present in them as the controller. The word ca is significant, for it indicates the total number of bodies. That is the opinion of Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa. Kṛṣṇa is the Supersoul present in each and every body apart from the individual soul. And Kṛṣṇa explicitly says here that real knowledge is to know that the Supersoul is the controller of both the field of activities and the finite enjoyer.

« Previous Next »