No edit permissions for Ukrainian

TEXT 4

бгӯмір по ’нало вйу
кга мано буддгір ева ча
ахакра ітй ме
бгінн практір ашадг

бгӯмі — земля; па — вода; анала — вогонь; вйу — повітря; кгам — ефір; мана — розум; буддгі — інтелект; ева — неодмінно; ча—і; ахакра—оманне его; іті—таким чином; ійам—ця; ме— Моя; бгінн—відокремлена; практі—енерґія; ашадг—загалом вісім.

Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект й оманне его — усі ці вісім елементів разом складають Мої відокремлені матеріальні енерґії.

Наука про Бога розглядає істинне, вічне становище Бога і Його різноманітних енерґій. Матеріальну природу називають практі, тобто енерґією Господа в Його різних пуруша-втіленнях (експансіях), як це описано в Ствата-тантрі:

вішос ту трі рӯпі
пурушкгйнй атго віду
ека ту махата сраш
двітйа тв аа-састгітам
ттйа сарва-бгӯта-стга
тні джтв вімучйате

«Коли виникає потреба в матеріальному творенні, Господь Кша приймає форми трьох Вішу — Своєї повновладної експансії. Перша форма, Мах-Вішу, створює сукупність матеріальної енерґії, що відома як махат-таттва. Друга, Ґарбгодакай Вішу, входить у всі всесвіти, щоб творити різноманітність у кожному з них. Третя форма, Кшродакай Вішу, поширюється по всіх світах у вигляді Наддуші, Парамтми, яка входить у все. Він присутній навіть в атомах. Кожен, хто знає цих трьох Вішу, звільнюється з матеріальних тенет».

Матеріальний світ є тимчасовим проявом однієї з енерґій Господа. Три Вішу, експансії Господа Кши, скеровують діяльність всього матеріального світу. Ці пуруші називають втіленнями. Загалом, той, хто не знає науку про Бога (Кшу), гадає, що матеріальний світ існує задля задоволення живих істот і що живі істоти є пуруші — причини, володарі, які насолоджуються матеріальною енерґією. Згідно з Бгаґавад-ґтою, такий атеїстичний висновок є хибним. У даному вірші сказано, що Кша є першопричина матеріального проявлення. Це підтверджує і рмад-Бгґаватам. Складові матеріального проявлення є відокремленими енерґіями Господа. Навіть брахмаджйоті — вища мета імперсоналістів — це духовна енерґія, що проявлена в духовному небі. Брахмаджйоті позбавлене духовного розмаїття, яке присутнє на Ваікугалоках, а імперсоналісти приймають це брахмаджйоті за кінцеву одвічну мету. Проявлення Парамтми також є тимчасовим аспектом Кшродакай Вішу, який проникає в усе. В духовному світі вияв Парамтми не вічний. Тому правдива Абсолютна Істина — це Верховний Бог-Особа, Кша. Він — всеосяжна особа і джерело всіх енерґій і Він володіє різноманітними зовнішніми і внутрішніми енерґіями.

Як згадувалося вище, матеріальна енерґія включає в себе вісім основних проявлень. Із них, перші п’ять елементів, а саме: землю, воду, вогонь, повітря й небо, — називають п’ятьма гігантськими, або ж грубими утвореннями, які включають в себе також п’ять об’єктів чуття. Вони є фізичними проявленнями звуку, дотику, форми, смаку та запаху. Матеріальна наука не виходить за межі вивчення цих десяти категорій. Три інші елементи, а саме: розум, інтелект й оманне его, матеріалісти залишають поза увагою. Знання філософів, що працюють над проблемами психічної діяльності, також недосконалі, тому що вони не знають першоджерела, Кши. Оманне его — поняття «я» й «це моє», які утворюють підвалини матеріального існування, — включає в себе десять органів чуття для матеріальної діяльності. Інтелект належить до сукупного матеріального творіння, яке називають махат-таттвою. Відтак з восьми відокремлених енерґій Господа проявляються двадцять чотири елементи матеріального світу, що їх вивчає атеїстична філософія скгйа; ці елементи — просто відгалуження восьми вихідних енерґій Кши й існують окремо від Нього, але атеїстичні скгйа-філософи, недосконалі в своєму знанні, не визнають Кшу за причину всіх причин. Отже, філософія скгйі, як це описано в Бгаґавад- ґті, вивчає лише проявлення зовнішньої енерґії Кши.

« Previous Next »