No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 4

бхӯмир по 'нало вю
кха мано буддхир ева ча
ахакра итӣя ме
бхинн практир аш̣адх

бхӯми – земя; па – вода; анала – огън; вю – въздух; кхам – етер; мана – ум; буддхи – интелигентност; ева – несъмнено; ча – и; ахакра – фалшиво его; ити – така; иям – всички тези; ме – мои; бхинн – отделени; практи – енергии; аш̣адх – осем на брой.

Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, интелигентност и фалшиво его – тези осем елемента съставят моите отделени материални енергии.

Науката за Бога анализира природата на Върховния и неговите разнообразни енергии. Материалната природа се нарича практи – енергията, която Той проявява чрез своите пуруш̣а-аватри (експанзии), както се описва в Ствата тантра:

виш̣ос ту трӣи рӯпи
пуруш̣кхя̄нй атхо виду
ека ту махата сраш̣
двитӣя тв аа-састхитам
ттӣя сарва-бхӯта-стха
тни гя̄тв вимучяте

„За целите на материалното творение пълното разширение на Бог Кш̣а, Виш̣у, приема три облика. Първият, Мах-виш̣у, създава цялата материална енергия, известна като махат-таттва. Вторият, Гарбходака-шйӣ Виш̣у, влиза във всички вселени, за да създаде разнообразието в тях. Третият, Кш̣ӣродака-шйӣ Виш̣у, се разпростира във вселените като всепроникваща Свръхдуша, Парамтм. Тя присъства дори и в атомите. Всеки, който познава тези три форми на Виш̣у, може да се освободи от материалния плен“.

Този материален свят е временно проявление на една от енергиите на Бога. Всички дейности в материалния свят са управлявани от тези три Виш̣у експанзии на Бог Кш̣а. Те се наричат пуруш̣а-аватри. Обикновено онзи, който не познава науката за Бога (Кш̣а), допуска, че материалният свят съществува за наслаждение на живите същества и че те самите са пуруш̣а – създатели, господари и наслаждаващи се на материалната енергия. Според Бхагавад-гӣт това атеистично заключение е погрешно. В настоящия стих се казва, че Кш̣а е изначалната причина на материалното проявление. Шрӣмад Бхгаватам също потвърждава това. Елементите на материалното проявление са отделени енергии на Бога. Дори брахмаджьоти, крайната цел на имперсоналистите, е духовна енергия, проявена в духовното небе. В брахмаджьоти не съществува духовно многообразие, както на Ваикуха-лока, затова имперсоналистът го приема за противоположност на временната материална енергия. Проявлението Парамтм е също временен, всепроникващ аспект на Кш̣ӣродака-шйӣ Виш̣у. Проявлението Парамтм не е вечно в духовния свят. Затова най-висшето проявление на Абсолютната Истина е Върховната Божествена Личност, Кш̣а. Той е източникът и притежателят на всички видове енергии – отделени и вътрешни.

Материалната енергия, както беше обяснено, се състои от осем първоелемента. Първите пет – земя, вода, огън, въздух и небе – са наречени гигантски или груби елементи, към които спадат и петте обекта на сетивата. Те са проявления на материалния звук, допир, форма, вкус и мирис. Материалната наука обхваща основно тези десет елемента, но пренебрегва останалите три – ум, интелигентност и фалшиво его. Философите, занимаващи се с умозрителни размишления, също нямат съвършено знание, защото не познават първоизточника – Кш̣а. Фалшивото его – „Аз съм“ и „Това е мое“, основен принцип на материалното съществуване, – включва десет сетивни органа за материални дейности. Интелигентността се отнася до цялото материално творение, наречено махат-таттва. И така от осемте отделени енергии на Бога се проявяват двайсет и четирите елемента на материалния свят; те са предмет на изучаване за атеистичната философия Скхя. Тези елементи първоначално са възникнали от енергиите на Кш̣а и са отделени от него, но атеистите Скхя философи, с оскъдния си запас от знание, не познават Кш̣а като причината на всички причини. Предметът, обсъждан в Скхя философията, е само проявлението на външната енергия на Кш̣а, както е описано в Бхагавад-гӣт.

« Previous Next »