No edit permissions for Ukrainian

Передмова

Спочатку я написав Бгаґавад-ґту як вона є в тому вигляді, в якому ви бачите її зараз. Коли книгу було вперше надруковано, ориґінал, на жаль, було скорочено на чотириста сторінок, і видання не включало в себе ілюстрацій і пояснень до більшості санскритських текстів рмад Бгаґавад-ґти. У всіх інших моїх книгах — рмад-Бгґаватам, р опанішаді тощо — я спочатку наводжу санскритський вірш, потім англійську транслітерацію цього віршу, послівний переклад, літературний переклад і, нарешті, коментарі. Такий спосіб дозволяє зберегти автентичність і науковість твору і робить його смисл очевидним, тому мене не дуже радувала необхідність скорочувати рукопис. Але згодом, коли попит на Бгаґавад-ґту як вона є значно зріс, різні фахівці, а також багато хто з моїх учнів попросили мене подати книгу в її первісному вигляді. Отже, тут ми пропонуємо читачеві ориґінал цієї великої книги знання з повними коментарями, що подають ведичну мудрість такою, якою вона передавалась ланками ланцюга учнівської послідовності. Це робиться з метою надати рухові свідомості Кши ще більшого розмаху й глибини.

Наш рух свідомості Кши має природний і духовний характер завдяки тому, що його засновано на вченні Бгаґавад-ґти, якою вона є. Поступово наш рух стає найпопулярнішим рухом у всьому сві ті — надто серед молоді, проте й у людей старшого віку цікавість до нього зростає дедалі більше, настільки, що батьки моїх учнів заохочують нас тим, що стають довічними членами нашого чудового Товариства, Міжнародного товариства свідомості Крішни. У Лос-Анжелесі багато з них приходили побачитися зі мною й висловити свою вдячність за те, що я поширюю цей рух по всьому світі, і деякі казали, що американцям дуже поталанило через те, що я розпочав рух свідомості Кши саме в Америці. Але справжній засновник цього руху — Сам Господь Кша, тому що рух цей було розпочато дуже й дуже давно, і передавався він людям ланками учнівської послідовності. Якщо мені й приписують деякі заслуги в його заснуванні, то насправді вони належать моєму вічному духовному вчителеві, Його Божественній Милості О Вішупду Парамахасі Паріврджакчрйі 108 р рмад Бгактісіддгнта Сарасват Ґосвм Махрджі Прабгупді.

Якщо ж тут і є моя особиста заслуга, то вона полягає лише в тому, що я спробував подати Бгаґавад-ґту такою, якою вона є, без будь-яких змін. Досі практично всі видання Бгаґавад-ґти було написано на задоволення чиїхось шанолюбних прагнень, однак ми намагаємось подати місію Верховного Бога-Особи, Кши. Наша задача — відобразити волю Кши, а не якогось світського політика, філософа чи вченого, який має надто мало знань про Кшу, незважаючи на свою обізнаність в інших речах. Коли Кша каже: ман-ман бгава мад-бгакто мад-йдж м намаскуру..., ми, на відміну од так званих «учених», не твердимо, що Кша і Його внутрішній дух відмінні. Кша абсолютний і нема різниці між ім’ям Кши, формою Кши, Його іграми тощо. Абсолютне становище Кши важко усвідомити тому, хто не є Його відданим, і хто не належить до системи парампари (учнівської послідовності). Здебільшого так звані «вчені», політики, філософи та свм, не маючи досконалого знання про Кшу і роблячи спроби писати коментарі до Бгаґавад-ґти, намагаються вилучити Кшу, вбити Його. Такі неавторитетні коментарі відомі як мйвдабгшйа і Господь Чаітанйа радив нам остерігатись їх несумлінних укладачів. Він ясно сказав, що кожен, хто намагається зрозуміти Бгаґавад-ґту з погляду мйвд, припускається серйозної помилки. Внаслідок такої грубої помилки введений в оману дослідник Бгаґавад-ґти неодмінно загубить стежку духовного провідництва і не зможе повернутися додому, назад до Бога.

Наше єдине бажання — подати Бгаґавад-ґту такою, якою вона є, і направити обумовлені душі до мети, заради якої Кша спускається на цю планету раз у день Брахми, тобто кожні 8 600 000 000 років. Цю мету сформульовано у Бгаґавад-ґті, і нам треба прийняти її такою, як вона є, в іншому випадку нема рації намагатися зрозуміти Бгаґавад-ґту та її оповідача, Господа Кшу. Спочатку Господь Кша сповістив Бгаґавад-ґту богові Сонця сотні мільйонів років тому. Нам треба прийняти цей факт і таким чином усвідомити історичне значення Бгаґавад-ґти без оманного тлумачення її, цілковито покладаючись на авторитет Кши. Тлумачити Бгаґавад-ґту, не посилаючись при цьому на волю Кши — велика образа, і, щоб уникнути такої помилки, треба визнати Господа за Верховного Бога-Особу, саме так, як Його безпосередньо усвідомив Арджуна, перший учень Кши. Таке розуміння Бгаґавад-ґти визнають авторитети, і воно принесе благо всім людям і по-справжньому сприятиме здійсненню призначення людського життя.

Рух свідомості Кши необхідний для людського суспільства, бо він пропонує вищу досконалість життя. Яким чином — це вичерпно пояснено в Бгаґавад-ґті. На жаль, світські сперечальники використовують Бгаґавад-ґту з метою реалізувати свої демонічні нахили і збити людей з вірного розуміння простих життєвих засад. Кожен повинен знати про велич Господа Кши та про істинне становище живих істот. Кожен повинен знати, що жива істота вічно залишається слугою, і, якщо вона не служить Кші, — вона служитиме ілюзії, підпорядкована різним поєднанням трьох ґу матеріальної природи, вічно блукаючи колом народження й смерті. Навіть нібито «звільнені» споглядальники-мйвд змушені підлягати цим законам. Знання, що його містить Бгаґавад-ґт, є великою наукою і кожна жива істота повинна для власної ж користі оволодіти ним.

Люди, особливо в Калі-йуґу, здебільшого захоплені зовнішньою енерґією Кши і помилково вважають, що вдосконалення матеріальних вигод зробить їх щасливими. Вони не відають, якою сильною є матеріальна, або зовнішня, енерґія, яка обплутує їх невблаганними законами матеріальної природи. Жива істота є щаслива невід’ємна частка Господня, і її природна функція — безпосередньо служити Йому. Людина, зачарована ілюзією, намагається стати щасливою шляхом різноманітного служіння своїм почуттям, але така діяльність ніколи не принесе щастя. Замість служити своїм власним чуттям, їй слід задовольняти почуття Господа. Це — вища досконалість життя. Цього бажає Господь і цього вимагає. Треба усвідомити цю провідну думку Бгаґавад-ґти. Наш рух свідомості Кши намагається донести її основне положення до людей усього світу й через те, що ми не забруднюємо змісту Бгаґавад-ґти, якою вона є, кожному, хто серйозно бажає отримати користь від вивчення Бгаґавад-ґти, слід вдатись по допомогу до руху свідомості Кши для дійового усвідомлення Бгаґавад-ґти під безпосереднім керівництвом Господа. Отже, ми сподіваємось, що вивчення Бгаґавад-ґти як вона є принесе людям найбільше благо, і якщо навіть одна людина стане істинно відданим слугою Господа, ми вважатимем нашу спробу успішною.

А.Ч. Бгактіведанта Свамі
12 травня 1971 р.,
Сідней, Австралія

« Previous Next »