No edit permissions for Croatian

Predgovor

Bhagavad-gītu kakva jest prvobitno sam napisao u obliku u kojem je sada predstavljena. Kad je bila po prvi put objavljena, izvorni je rukopis nažalost bio skraćen na manje od četiri stotine stranica. Knjiga nije imala ilustracija, a većina je tumačenja izvornih stihova Śrīmad Bhagavad-gīte nedostajala. Sve moje druge knjige, poput Śrīmad-Bhāgavatama, Śrī Īśopaniṣade itd., sadrže izvorne stihove, njihovu englesku transkripciju, sinonime svake sanskritske riječi, prijevode te tumačenja. Time značenje postaje očigledno, a knjiga autentična i znanstvena. Zato nisam bio sretan kada sam svoj izvorni rukopis morao svesti na najmanju moguću mjeru. Kasnije, kada je potražnja za Bhagavad-gītom kakva jest porasla, mnogi učeni ljudi i bhakte zatražili su da predstavim knjigu u izvornu obliku. Ovim izdanjem predstavljam izvorni rukopis ove velike knjige znanja s objašnjenjima potpuno u skladu s učeničkim naslijeđem kako bih osnažio i raširio pokret svjesnosti Kṛṣṇe.


Naš je pokret svjesnosti Kṛṣṇe autentičan, s povijesnim zaleđem, prirodan i transcendentalan, jer se temelji na Bhagavad-gīti kakva jest. Postupno postaje najomiljeniji pokret u čitavom svijetu, osobito među mlađim naraštajem. Zanimanje za ovaj pokret raste i među pripadnicima starijeg naraštaja, koji pokazuju takvo zanimanje da očevi i djedovi mojih učenika postaju doživotni članovi našeg velikog društva, Međunarodnog društva za svjesnost Kṛṣṇe, tako nas ohrabrujući. U Los Angelesu posjetili su me mnogi očevi i majke kako bi izrazili zahvalnost za to što vodim pokret svjesnosti Kṛṣṇe u čitavom svijetu. Neki su od njih rekli da je za Amerikance velika sreća što sam pokret svjesnosti Kṛṣṇe započeo u Americi. No izvorni je otac ovoga pokreta sam Gospodin Kṛṣṇa, jer počeci pokreta sežu u davna vremena, a pokret silazi u ljudsko društvo putem učeničkog naslijeđa. Ako mi za to pripada bilo kakva zasluga, ona ne pripada meni osobno već mom vječnom duhovnom učitelju Njegovoj Božanskoj Milosti Oṁ Viṣṇupādi Paramahaṁsi Parivrājakācāryi 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānti Sarasvatīju Gosvāmīju Mahārāji Prabhupādi.


Meni se može pripisati jedino zasluga za to što sam pokušao predstaviti Bhagavad-gītu kakva jest, bez ikakvog mijenjanja. Prije objavljivanja Bhagavad-gīte kakva jest, gotovo sva engleska izdanja Bhagavad-gīte bila su predstavljena radi ostvarivanja osobnih težnji pisaca. No svrha je našeg izdanja Bhagavad-gīte kakva jest predstaviti misiju Svevišnje Božanske Osobe, Kṛṣṇe. Mi želimo predstaviti Kṛṣṇinu volju, a ne volju svjetovnih spekulanata poput političara, filozofa ili znanstvenika, koji imaju vrlo malo znanja o Kṛṣṇi, unatoč njihovom znanju o drugim predmetima. Kada Kṛṣṇa kaže – man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru, mi, za razliku od takozvanih učenjaka, ne kažemo da se Kṛṣṇa i Njegov unutarnji duh razlikuju. Kṛṣṇa je apsolutan. Stoga nema razlike između Kṛṣṇina imena, Kṛṣṇina oblika, Kṛṣṇinih odlika, Kṛṣṇinih zabava itd. Kṛṣṇin apsolutni položaj teško može shvatiti onaj tko nije Njegov bhakta u učeničkom naslijeđu. Takozvani učenjaci, političari, filozofi i svāmīji koji nemaju savršeno znanje o Kṛṣṇi obično u svojim tumačenjima Bhagavad-gīte pokušavaju prognati ili ubiti Kṛṣṇu. Takva se neovlaštena tumačenja Bhagavad-gīte nazivaju māyāvāda-bhāṣyom i Gospodin Caitanya nas je upozorio na te neovlaštene ljude. Gospodin Caitanya jasno izjavljuje da će svatko tko pokuša shvatiti Bhagavad-gītu s gledišta māyāvādī filozofije počiniti veliku pogrešku. Zavedeni će student Bhagavad-gīte zbog te pogreške sigurno biti zbunjen na putu duhovnog napredovanja i neće biti sposoban da se vrati kući, Bogu.


Mi predstavljamo Bhagavad-gītu kakva jest u namjeri da uvjetovanog učenika dovedemo do istog cilja radi kojeg Kṛṣṇa silazi na ovaj planet jednom u danu Brahme, svakih 8 600 000 000 godina. Taj cilj, koji je opisan u Bhagavad-gīti, moramo prihvatiti takav kakav jest, inače ne bismo trebali pokušavati shvatiti Bhagavad-gītu i njezina govornika, Gospodina Kṛṣṇu. Gospodin Kṛṣṇa je prvi put objasnio Bhagavad-gītu bogu Sunca prije nekoliko stotina milijuna godina. Ovu činjenicu moramo prihvatiti i tako shvatiti povijesni značaj Bhagavad-gīte bez pogrešna tumačenja, na temelju Kṛṣṇina autoriteta. Tumačenje Bhagavad-gīte koje se ne obazire na Kṛṣṇinu volju predstavlja najveću uvredu. Da bismo se spasili od takve uvrede, moramo shvatiti Gospodina kao Svevišnju Božansku Osobu, kao što Ga je shvatio Arjuna, prvi učenik Gospodina Kṛṣṇe. Takvo je razumijevanje Bhagavad-gīte ovlašteno i pruža pravu dobrobit ljudskom društvu u ostvarivanju misije života.


Pokret svjesnosti Kṛṣṇe prijeko je potreban ljudskom društvu, jer omogućuje ljudima da dostignu najviše savršenstvo života. Na koji to način čini u potpunosti je objašnjeno u Bhagavad-gīti. Nažalost, svjetovni su polemičari iskoristili Bhagavad-gītu za promicanje svojih demonskih sklonosti i odvraćanje ljudi od pravilna razumijevanja jednostavnih načela života. Svatko bi trebao znati koliko je Bog, Kṛṣṇa, velik i koji je pravi položaj živih bića. Trebamo znati da je živo biće vječno sluga i da ako ne služi Kṛṣṇu mora služiti iluziju u različitim očitovanjima triju guṇa materijalne prirode i neprestano lutati u krugu rođenja i smrti. Čak se i navodno oslobođeni māyāvādī spekulant mora podvrgnuti tom procesu. Ovo znanje predstavlja veliku znanost i, zbog vlastite dobrobiti, svako bi ga živo biće trebalo čuti.


Ljudi su opčinjeni Kṛṣṇinom vanjskom energijom, osobito u ovom dobu Kali, i pogrešno misle da će s napretkom u stjecanju materijalnih udobnosti postati sretni. Ne znaju da je materijalna odnosno vanjska priroda veoma moćna, jer je svako živo biće čvrsto vezano strogim zakonima materijalne prirode. Živo je biće kao Gospodinov sastavni djelić sretno i zato u svojoj prirodnoj ulozi neposredno služi Gospodina. Pod opsjenom iluzije pokušava naći sreću služenjem svojih osjetila na razne načine, iako ga to nikada neće usrećiti. Umjesto da zadovoljava svoja materijalna osjetila, mora zadovoljiti Gospodinova osjetila. To je najviše savršenstvo života. Gospodin to želi i zahtijeva. Moramo shvatiti ovu glavnu poruku Bhagavad-gīte. Naš pokret svjesnosti Kṛṣṇe poučava čitav svijet toj poruci i budući da ne kaljamo poruku Bhagavad-gīte kakva jest, onaj tko ozbiljno želi steći dobrobit od proučavanja Bhagavad-gīte mora se obratiti za pomoć pokretu svjesnosti Kṛṣṇe kako bi shvatio Bhagavad-gītu pod Gospodinovim neposrednim vodstvom. Nadamo se, stoga, da će ljudi steći najveću dobrobit proučavajući Bhagavad-gītu kakva jest, koju ovdje predstavljamo. Čak i ako jedan čovjek postane Gospodinov čisti bhakta, smatrat ćemo naš pokušaj uspješnim.

A. C. Bhaktivedanta Swami
12. svibnja 1971.
Sydney, Australija

« Previous Next »