No edit permissions for Slovenian

Predgovor


Bhagavad-gīto, kakršna je sem sprva napisal v obliki, v kakršni je pred vami zdaj. Ko je bila knjiga izdana prvič, je bil izvorni rokopis žal okrnjen na manj kot 400 strani. Knjiga ni imela ilustracij in večina verzov je bila brez razlage. V svojih drugih knjigah – Śrīmad-Bhāgavatamu, Śrī Īśopaniṣadu itd. – zmeraj najprej podam izvirni sanskrtski verz, ta je zatem prečrkovan v latinico, sledijo prevodi posameznih sanskrtskih besed, nato prevod verza in nazadnje komentar. Knjiga je tako zelo avtentična in znanstvena, pomen verzov pa jasno razviden. Pri prvi izdaji sem zato zelo nerad skrajšal izvorni rokopis. Pozneje, ko se je povpraševanje po Bhagavad-gīti, kakršna je znatno povečalo, pa so me mnogi učenjaki in bhakte zaprosili, naj knjigo predstavim v njeni izvorni obliki. S to izdajo bralcem predstavljam prvotni rokopis te velike knjige znanja z razlago, kakršno podaja nasledstvo duhovnih učiteljev (paramparā), da bi tako utrdil temelje gibanja za zavest Kṛṣṇe in mu pomagal pri nadaljnjem razvoju.


Gibanje za zavest Kṛṣṇe je verodostojno, zgodovinsko utemeljeno, naravno in transcendentalno, saj ima za osnovo Bhagavad-gīto, kakršna je. Postopoma se uveljavlja kot najbolj priljubljeno gibanje na svetu, še zlasti med mladimi. Zanimanje zanj pa raste tudi med starejšimi. V veliko spodbudo nam je, da očetje in dedi mojih učencev postajajo dosmrtni člani naše velike skupnosti, Mednarodne skupnosti za zavest Krišne. V Los Angelesu so me pogosto obiskovali očetje in matere, ki so mi prišli izrazit hvaležnost, ker po vsem svetu širim gibanje za zavest Kṛṣṇe. Nekateri od njih so dejali, da ima Amerika veliko srečo, ker sem gibanje osnoval v tej državi. Vendar pa je pravi oče tega gibanja sam Gospod Kṛṣṇa. Začetki gibanja segajo v davno preteklost, v človeško družbo pa prihaja po nasledstvu duhovnih učiteljev. Če naj bi imel pri tem kakršno koli zaslugo, je ne gre pripisati meni, temveč mojemu večnemu duhovnemu učitelju, njegovi božanski milosti Oṁ Viṣṇupādi Paramahaṁsi Parivrājakācāryi Aṣtottara-ṣata Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānti Sarasvatīju Gosvāmīju Mahārāji Prabhupādi.


Moja zasluga bi bila lahko le, da sem poskusil predstaviti Bhagavad-gīto takšno, kakršna je, brez vsakršnih sprememb. Pred to izdajo je Bhagavad-gītā izhajala v angleščini večinoma zaradi osebnih ambicij avtorjev. Mi pa poskušamo v Bhagavad-gīti, kakršna je seznaniti bralce s poslanstvom Vsevišnje Božanske Osebnosti, Kṛṣṇe. Naš namen je predstaviti željo Kṛṣṇe, ne pa željo kakega posvetnega umovalca, kakršni so politiki, filozofi in znanstveniki, kajti taki ljudje kljub vsemu drugemu znanju vedo le malo o Kṛṣṇi. Ko Kṛṣṇa pravi man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru itn., mi ne trdimo, da se Kṛṣṇa razlikuje od Svoje duše, kar zatrjujejo nekateri tako imenovani učenjaki. Kṛṣṇa je absoluten in se zato ne razlikuje od Svojega imena, telesa, lastnosti, zabav itd. Da bi lahko razumeli absolutni položaj Gospoda Kṛṣṇe, moramo postati Kṛṣṇovi bhakte, povezani z nasledstvom duhovnih učiteljev. Tako imenovani učenjaki, politiki, filozofi in svamiji, ki nimajo popolnega znanja o Kṛṣṇi, poskušajo s svojimi komentarji izgnati Kṛṣṇo iz Bhagavad-gīte oziroma Ga izničiti. Taki neverodostojni komentarji k Bhagavad-gīti so znani kot Māyāvāda-bhāṣya. Gospod Caitanya nas je posvaril pred njihovimi avtorji in jasno dejal, da vsakdo, kdor poskuša razumeti Bhagavad-gīto s stališča filozofije māyāvāde, dela veliko napako. Tak zaveden človek se ne bo znašel na poti duhovnega napredka in se ne bo mogel vrniti domov, k Bogu.


Bhagavad-gīto, kakršna je predstavljamo zgolj zato, da bi pogojenim dušam pokazali pot domov, k Bogu. Kadar pride Kṛṣṇa na ta planet, kar se zgodi enkrat v dnevu Brahme oziroma vsakih 8 600 000 000 let, ima vselej isto poslanstvo. O njem govori Bhagavad-gītā in doumeti bi ga morali takega, kakršno je, sicer je nesmiselno, da poskušamo razumeti Bhagavad-gīto in njenega govornika, Gospoda Kṛṣṇo. Gospod Kṛṣṇa je prvič izgovoril Bhagavad-gīto bogu Sonca pred nekaj več kot sto milijoni let. To dejstvo moramo sprejeti in na podlagi Kṛṣṇovih besed razumeti zgodovinski pomen Bhagavad-gīte. Kdor razlaga Bhagavad-gīto po svoje, ne upoštevajoč Kṛṣṇovo željo, je najbolj grešen. Da bi se zaščitili pred tem grehom, moramo iti po stopinjah Arjune, prvega učenca Gospoda Kṛṣṇe, in razumeti, da je Gospod Vsevišnja Božanska Osebnost. To pravilno razumevanje Bhagavad-gīte lahko prinese korist celotni družbi, saj vsakomur omogoča doseči cilj življenja.


Gibanje za zavest Kṛṣṇe je bistveno za človeško družbo, saj daje ljudem možnost, da dosežejo najvišjo popolnost. Kako lahko to storijo, je v celoti pojasnjeno v Bhagavad-gīti. Žal pa posvetni umovalci zlorabljajo Bhagavad-gīto, da bi uveljavili svoje demonske ideje in zavedli ljudi s poti pravilnega razumevanja preprostih življenjskih načel. Vsakdo bi moral poznati veličino Boga, Kṛṣṇe, in naravni položaj živih bitij. Vsi bi se morali zavedati dejstva, da je živo bitje večno služabnik in da je vsakdo, kdor ne služi Kṛṣṇi, primoran služiti iluziji v obliki treh guṇ materialne narave ter je večni ujetnik ponavljajočega se rojevanja in umiranja. To velja celo za dozdevno osvobojene māyāvādīje. Znanje iz Bhagavad-gīte predstavlja veliko znanost, ki bi jo moralo za lastno dobro poznati sleherno živo bitje.


V današnji dobi kali so ljudje večinoma očarani od Kṛṣṇove zunanje energije, zato jih slepi prepričanje, da jih bo materialno udobje osrečilo. Ne vedo, da je materialna ali zunanja energija zelo močna in da nas s svojimi strogimi zakoni vse trdno veže. Živo bitje je delec Gospoda, zato je njegovo naravno opravilo služenje Gospodu. Samo to ga lahko osreči. Pod vplivom iluzije ljudje na različne načine zadovoljujejo čute, vendar jim to nikoli ne bo prineslo sreče. Namesto da poskušajo zadovoljiti svoje čute, bi morali zadovoljiti čute Gospoda, kar je najvišja popolnost življenja. Gospod to želi in zahteva od nas. Vsi bi morali razumeti to ključno sporočilo Bhagavad-gīte. Gibanje za zavest Kṛṣṇe ga oznanja po vsem svetu, in ker ne izkrivljamo vsebine Bhagavad-gīte, bi se moral vsakdo, kdor želi imeti korist od proučevanja te knjige, obrniti na nas. Pomagali mu bomo praktično razumeti Bhagavad-gīto pod Gospodovim neposrednim vodstvom. Upamo, da bodo imeli ljudje od proučevanja Bhagavad-gīte, kakršna je kar največjo korist, in četudi le eden med njimi postane Gospodov čisti bhakta, bo naš trud poplačan.

A. C. Bhaktivedanta Swami
12. maj 1971
Sydney, Avstralija

« Previous Next »