No edit permissions for Bulgarian

Предговор към английското издание

Първоначално написах Бхагавад-гӣт такава, каквато е във вида, който сега е пред вас. Когато книгата беше публикувана за първи път, оригиналният ръкопис, за съжаление, беше съкратен на по-малко от четиристотин страници, без илюстрации и пояснения към повечето от оригиналните стихове на Шрӣмад Бхагавад-гӣт. Във всички други мои книги – Шрӣмад-Бхгаватам, Шрӣ Ӣшопаниш̣ад и др. – системата е следната: предлагам оригиналния текст, английската му транскрипция, след това английската дума или израз, който отговаря на санскритската дума, после преводите и поясненията. Това прави книгата достоверна и научна, а смисълът сам по себе си ясен. Затова не бях много щастлив, когато трябваше да съкратя първоначалния си ръкопис. По-късно, интересът към Бхагавад-гӣт такава, каквато е значително нарасна и бях помолен от много учени и предани* да представя книгата в първоначалния ѝ вид. Така че настоящият опит има за цел да предложи първоначалния ръкопис на тази велика книга на знанието, заедно с цялостно парампар обяснение, за да може движението за Кш̣а съзнание постепенно да се установи.
* Думите, употребени в специфично значение, са маркирани със звездичка, когато се появят за първи път в текста. Тяхното обяснение, както и това на санскритските термини, може да бъде намерено в Речника в края на книгата – Б. пр.

Нашето движение за Кш̣а съзнание е автентично, потвърдено от историята, естествено и трансцендентално поради това че се базира на Бхагавад-гӣт такава, каквато е. То постепенно става най-популярното движение в целия свят, особено сред по-младото поколение. От движението за Кш̣а съзнание все повече са привлечени и възрастните. Те се заинтересуваха до такава степен, че бащите и дядовците на мои ученици ни насърчават, като стават почетни членове на голямото ни общество – Международното общество за Кш̣а съзнание. В Лос Анджелис много родители ме посещаваха, за да изразят признателността си, че разпространявам движението за Кш̣а съзнание в целия свят. Според някои от тях, за американците е голямо щастие, че съм започнал движението за Кш̣а съзнание в Америка. Всъщност, първоначалният баща на това движение е самият Бог, Шрӣ Кш̣а, който го е създал преди много, много години, и то е достигнало човешкото общество чрез ученическа приемственост. Ако аз имам някакъв принос, той не е лично мой, а принадлежи на вечния ми духовен учител, негова Божествена Милост О Виш̣упда Парамахаса Париврджакчря 108 Шрӣ Шрӣмад Бхактисиддхнта Сарасватӣ Госвмӣ Махрджа Прабхупда.

Евентуалната ми заслуга е в това, че съм се опитал да представя Бхагавад-гӣт такава, каквато е, без никаква промяна. Досега почти всички издания на английски език са имали за цел да реализират нечия лична амбиция. Нашият опит да представим Бхагавад-гӣт такава, каквато е се състои в следното: да изложим мисията на Върховната Божествена Личност, Кш̣а. Наше задължение е да представим волята на Кш̣а, а не на някой светски мислител, политик, философ или учен, защото, въпреки големите си познания, те знаят много малко за Кш̣а. Когато Кш̣а казва: ман-ман бхава мад-бхакто мад-я̄джӣ м намаскуру… – ние, за разлика от т.нар. „ученик“, не твърдим, че Кш̣а и неговият* вътрешен дух се различават. Кш̣а е абсолютен и няма разлика между името на Кш̣а, качествата на Кш̣а, забавленията на Кш̣а и т.н. Тази абсолютна позиция на Кш̣а трудно може да се разбере от човек, който не е предан на Кш̣а в системата на парампар (ученическата приемственост). Когато пишат коментарите си върху Бхагавад-гӣт, т.нар. учени, политици, философи и свмӣ без съвършено знание за Кш̣а, се опитват да пренебрегнат или да убият Кш̣а. Тези неавторитетни коментари върху Бхагавад-гӣт са известни като мя̄вда-бхш̣я и Господ Чайтаня ни предупреждава относно такива неавторитетни хора. Господ Чайтаня казва, че всеки, който се опитва да разбере Бхагавад-гӣт от гледна точка на Мя̄вдӣте, допуска голяма грешка. В резултат от такава груба грешка, погрешно воденият ученик на Бхагавад-гӣт със сигурност ще бъде объркан по пътя на духовното си развитие и няма да се завърне обратно вкъщи, при Бога.
* В стремежа си да направим текста лек за четене и възприемане, си позволихме да не спазваме стриктно правилото да се изписват с главна буква всички местоимения, които се отнасят се до Бог – Б. пр.

Моето единствено намерение е да представя Бхагавад-гӣт такава, каквато е, и тя да води обусловените души към същата цел, заради която Кш̣а идва на тази планета веднъж в деня на Брахм, т.е. на всеки 8   600   000   000 години. Това обяснение е дадено в Бхагавад-гӣт и трябва да го приемем такова, каквото е. В противен случай няма смисъл да се опитваме да разберем Бхагавад-гӣт и този, който я произнася – Бог Кш̣а. Господ Кш̣а изрича Бхагавад-гӣт за първи път пред полубога на Слънцето, преди стотици милиони години. Трябва да приемем този факт на базата на авторитета на Кш̣а, без погрешни тълкувания – така ще разберем историческото значение на Бхагавад-гӣт. Да тълкуваме Бхагавад-гӣт, без да се съобразяваме с желанието на Кш̣а, е голяма грешка. За да се предпазим от тази грешка, трябва да осъзнаем Бога като Върховната Личност, както непосредствено е осъзнат от Арджуна, първия ученик на Господ Кш̣а. Такова разбиране на Бхагавад-гӣт е наистина авторитетно и полезно за благополучието на човешкото общество при изпълнението на мисията на живота.

Движението за Кш̣а съзнание е от първостепенно значение за човешкото общество; то предлага най-висшето съвършенство на живота. А Бхагавад-гӣт обяснява подробно как става това. За съжаление, светските коментатори използват Бхагавад-гӣт, за да развиват демоничните си наклонности и да отклоняват хората от правилното разбиране на елементарните житейски принципи. Всеки трябва да знае колко велик е Бог, или Кш̣а. Всеки трябва да знае истинската позиция на живите същества. Всеки трябва да знае, че живото същество е вечен слуга и ако не служи на Кш̣а, ще служи на илюзията в различни комбинации на трите материални гуи, вечно скитайки из кръговрата на раждане и смърт. Дори т.нар. „освободен“ Мя̄вдӣ мислител е принуден да търпи този процес. Това знание е велика наука и всяко живо същество трябва да чуе за нея, заради собствения си интерес.

Голяма част от хората, особено днес, в епохата на Кали, са очаровани от външната енергия на Кш̣а и погрешно мислят, че с напредък в областта на материалния комфорт ще станат щастливи. Те не знаят колко силна е материалната, външната природа, и как всеки е здраво обвързан от строгите ѝ закони. Живото същество е щастливо като неразделно свързана с Бога частица; неговата естествена функция е да му служи непосредствено. Омаян от илюзията, всеки се опитва да бъде щастлив, служейки под различни форми на собственото си сетивно наслаждение. Но така никога не става щастлив. Вместо да удовлетворява собствените си материални сетива, човек трябва да удовлетворява сетивата на Бога. Това е най-висшето съвършенство на живота. Бог желае и изисква това. Всеки трябва да разбере този основен принцип в Бхагавад-гӣт. Нашето движение за Кш̣а съзнание учи целия свят на този основен принцип и понеже ние не замърсяваме темата на Бхагавад-гӣт такава, каквато е, всеки заинтересуван и желаещ да извлече полза от изучаването на Бхагавад-гӣт, трябва да потърси помощ от движението за Кш̣а съзнание за практическото ѝ разбиране, под непосредственото ръководство на Бога. Ето защо се надяваме, че хората ще извлекат най-голяма полза от изучаването на Бхагавад-гӣт такава, каквато е, както сме я представили тук, и дори само един от тях стане чист предан на Бога, ние ще считаме опита си за успешен.

А. Ч. Бхактиведанта Свами
Сидни, Австралия 12 май 1971 г.

« Previous Next »